imfe.jpg
  English
.
.
.

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ

ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

 

П Р О Г Р А М А

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА
ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА КОСТЮКА

 

 

СТИЛЬ МОДЕРН У КУЛЬТУРІ

 

 

4 листопада 2010 р.

Київ


 

9:00-9:30 - реєстрація учасників

10:00-10:15 - відкриття конференції

10:15-13:30 - пленарне засідання (конференц-зал)

13:30-14:15 - обідня перерва

14:15-17:00 - засідання секцій

 

Регламент:

 

Доповіді  - 15 хв.

Повідомлення - 10 хв.

Виступ в обговоренні - 5 хв.


Оргкомітет конференції:

 

Анатолій Калениченко

Тетяна Кара-Васильєва

Ольга Кушнірук

Зоя Чегусова

Зоя КосицькаВступне слово

Ганна Скрипник

Директор ІМФЕ  ім. М. Т. Рильського, академік НАН України

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

"СТИЛЬ МОДЕРН У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУР"

 

Голова:   

• директор ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, академік НАН України Ганна Скрипник

Співголови:

зав. відділу декоративного мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,       д-р  мистецтвознав. Т. Кара-Васильєва;

зав. відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,  канд. мистецтвознав.  А. Калениченко;

Секретар:  канд. мистецтвознав. І. Сікорська

 

1. "Інспірації стилю модерн в українському декоративному мистецтві ХХ ст." -   Тетяна Кара-Васильєва, д-р мистецтвознав., зав. відділу декоративного  мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

2. "Ремінісценція стилю модерн у другій половині ХХ століття (за матеріалами слов'янських країн)" - Неллі Мацаберідзе, канд. мистецтвознав., доцент, художній керівник Вітебської обласної філармонії (Республіка Білорусь)

3. "Від модерну до авангардних пошуків у мистецтві Харкова першої  третини ХХ ст." - Людмила Соколюк, д-р мистецтвознав., проф., зав. кафедри   теорії  та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв

4. "Модернізм:  хронологічні  та художньо-естетичні межі" - Майя Ржевська, д-р мистецтвознав., провідний наук. співроб. відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

5. "«Неостилі» та «метастилі»: спроба розтлумачення понять" - Юрій Семенов, канд. мистецтвознав., доцент Одеської державної музичної  академії  ім. А. В. Нежданової

6. "Сецесійний період у творчості Кароля Шимановського в європейському контексті (постановка проблеми)" - Анатолій Калениченко, канд. мистецтвознав., зав. відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

7. "Риси сецесії у виконавському шарі фортеп'янного твору" - Наталія Кашкадамова, канд. мистецтвознав., доцент, проф. кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка

8. "Риси  стилю модерн у живописних роботах Михайла Ткаченка" - Ольга Лагутенко, д-р мистецтвознав., проф. кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України (Київ)

9. "Мікалоюс Чюрльоніс та український образотворчий модерн: міграції національних збудників" - Роман Яців, канд. мистецтвознав., проректор Львівської національної академії мистецтв

10. "Метаморфози квітки і каменю у творчості Михайла Врубеля в аспекті стилеутворення модерну" - Ольга Тарасенко, д-р мистецтвознав., проф., зав. кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (Одеса)

11. "Художнє скло і художня кераміка («мистецтво вогню») другої половини ХХ - початку ХХІ ст. в аспекті впливу стилю модерн" - Зоя Чегусова, наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка

Секція І:

"Стиль модерн та його інтерпретації в музичній культурі ХХ ст."

(актова зала Інституту мовознавства ім. О. Потебні, 7-й поверх)

голова - канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб. ІМФЕ  

ім. М. Т. Рильського НАН України О. Кушнірук

секретар - мистецтвознавець О. Летичевська

 

1. "Модерн і постмодерн у звукових мистецтвах історичних полюсів ХХ-ХХІ ст." - Наталія Семененко, канд. мистецтвознав., провідний наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

2. "Музичне виконавство і парадигма модерну" - Ірина Чернова, канд. мистецтвознав., доцент Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (Львів)

3. "Елементи стилю модерн у вокально-фортепіанних дуетах Нестора Нижанківського" - Лідія Ніколаєва, канд. мистецтвознав.,  проф. кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка

4. "Сецесійні мотиви в камерно-вокальній творчості Василя Барвінського та Нестора Нижанківського" - Марія Каралюс, старш. викладач кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

5. "Поезія «Прийди, прийди» Олександра Олеся в інтерпретаціях Миколи Лисенка та Нестора Нижанківського" - Оксана Фрайт, канд. мистецтвознав., доцент кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

6. "Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті «фази європеїзації»" - Марія Ярко, канд. мистецтвознав., доцент кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

7. "«Український реквієм» Олександра Козаренка в аспекті співвідношення національного та інонаціонального: опозиції та антитези" - Ольга Коменда, канд. мистецтвознав., доцент Волинського державного університету ім. Лесі Українки (Луцьк)

8. "Риси модерну у творах Гната Хоткевича для оркестру" - Маргарита Семенюк, канд. мистецтвознав. (Львів)

9. "Вокальна школа Єлисаветграда (1900-1930-ті рр.): історія в документах" - Марина Долгіх, викладач музично-теоретичних дисциплін Кіровоградського музичного училища, пошуковець ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

10. "Музикознавча інтерпретація стилю модерн у працях Ірини Скворцової та Євгенії Кривицької" - Ольга Кушнірук, канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

11. "Модерні пошуки в українській опері" - Ірина Сікорська, канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

12. "Інтелектуальні інтенції українського віолончелізму 1970-1980‑х рр. як прояв стильової ідіоми модерну" - Віра Сумарокова, канд. мистецтвознав., доцент Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Київ)

13. "Музика для дітей та юнацтва у творчості сучасних українських композиторів" - Валентина Бєлікова, канд. мистецтвознав., заслужений працівник культури України, доцент Кіровоградського інституту розвитку людини "Україна"

14. "Сецесійний ландшафт у вокальному триптиху Кирила Стеценка на слова Лесі Українки" - Ірина Вавринчук, аспірантка Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка

15. "Два типи Херувимських у Богослужбовій практиці Української православної церкви" - Ірина Регулич, аспірантка Волинського державного університету ім. Лесі Українки (Луцьк)

16. "Філософсько-психологічні аспекти спостережень з приводу симфонічної драматургії ХХ ст. у Симфонії № 4 Гії Канчелі та Симфонії № 4 «LIRICA» Євгена Станковича" - Людмила Дума, старш. викладач кафедри композиції та теорії музики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка

17. "Виконавські засади квартету «Classic-Modern» в інтерпретації модерних стилів ХХ ст." - Ніна Дика, канд. мистецтвознав., доцент кафедри камерного ансамблю та квартету Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка

18. "Стильові проекції модернізму у віолончельній музиці Макса Реґера" - Олександр Кірієв, пошуковець Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Київ)

19. "Скрипкова фантазія початку ХХ ст. в контексті музично-виконавської поетики модерну" - Тетяна Ляхіна, пошуковець Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Київ)

Секція ІІ:

"Стиль модерн: регіональні художньо-стильові особливості

в декоративному та образотворчому мистецтві"

(конференц-зал ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 4-й поверх)

голова - старш. наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського

НАН України  З. Чегусова

секретар - мол. наук. співроб. З. Косицька

 

1. "Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну: віденські та чернівецькі паралелі" - Світлана Біленкова, канд. мистецтвознав., доцент кафедри рисунка та живопису архітектурного факультету Національного університету будівництва та архітектури (Київ)

2. "Театрально-декораційні майстерні України першої третини ХХ ст." - Валентина Чечик, канд. мистецтвознав., доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтв

3. "Сторінки харківського модерну" - Тетяна Павлова, канд. мистецтвознав., доцент кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв

4. "Львівська сецесія в церковно-обрядовому мистецтві Галичини: особливості розвитку та художньо-стильові ознаки творів сецесійної сакральної пластики" - Софія Боньковська, канд. мистецтвознав., наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

5. "До питання  про вплив стилю модерн на українську народну кераміку кінця ХІХ - початку ХХ ст." - Олена Клименко, канд. мистецтвознав., наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

6. "Модерн в інтер'єрі київського житла кінця ХІХ - початку ХХ ст." - Олена Сердюк, директор НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури та туризму України

7. "Стилістика модерну в київських архітектурних конкурсах початку ХХ ст." - Олена Мокроусова, голов. спеціаліст Київського НМЦ з охорони, реставрації та використання пам'яток історії, культури і заповідних територій при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА

8. "Стилістика модерну в архітектурі Катеринослава на початку ХХ ст." - Юлія Смолій, наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

9. "Стиль модерн в архітектурі Мелітополя" - Тетяна Шевченко, наук. співроб. Мелітопольського міського краєзнавчого музею

10. "Мистецтво Егона Шилє як віддзеркалення ідей Фрідріха Ніцше" - Ольга Петрова, канд. мистецтвознав., д-р філос. наук, проф. Національного університету "Києво-Могилянська академія"

11. "Японське мистецтво у дзеркалі культури модерн" - Світлана Рибалко, канд. мистецтвознав., доцент, проф. кафедри теорії та історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв

12. "Образи язичницьких ідолів давніх слов'ян в образотворчому мистецтві модерну" - Наталія Порожнякова, канд. мистецтвознав., в. о. доцента кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету Південно-українського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (Одеса)

13. "Модерн, символічне й історичне в композиції Михайла Врубеля «Зішестя Святого Духа на апостолів» у Києво-Кирилівській церкві" - Ірина Марголіна, канд. іст. наук, заст. директора з наук. роботи Національного заповідника "Софія Київська"

14. "Вітражний іконостас майстерні Франца Ксавера Цеттлера в Харкові" - В'ячеслав Шуліка, канд. мистецтвознав., доцент кафедри реставрації станкового та монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв

15. "Історія діяльності Глинської гончарної учбової майстерні Роменського земства в контексті загальнонаціональної та європейської культури початку ХХ ст." - Людмила Федевич, зав. відділу декоративного мистецтва Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького, заслужений працівник культури України

16.  "Модерн в орнаментиці та формах народної кераміки" - Галина Істоміна, канд. мистецтвознав., наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

17. "Український модерн в архітектурно-будівельній кераміці опішнянського гончарного навчально-показового пункту Полтавського губернського земства (1912-1924)" - Олена Щербань, наук. співроб. Інституту керамології НАН України (с. Опішне Полтавської обл.)

18. "Сучасні тенденції в розвитку писанкарства України" - Віктор Ткаченко, мол. наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

19. "Прояви стилю модерн у витинанках початку ХХ ст. (на прикладі с. Стриганці Товмацького повіту)" - Зінаїда Косицька, мол. наук. співроб. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

20. "Цей шалений Архангел Михаїл (до питання перегляду канонічної проблематики бароко, модерну, сюрреалізму, трансавангарду та акціонізму)" - Ісмет Шейх-Заде, художник (Сімферополь, АР Крим)