imfe.jpg
  English
.
.
.

 Іваницький Анатолій Іванович професор, член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Народився 2 червня 1936 року в м. Нікополі у родині вчителів. Закінчив Київську консерваторію ім. П. І. Чайковського. Член Національної спілки композиторів України. Нагороджений дипломом Міністерства вищої та середньої освіти України «За досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі», знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2007 р.), лауреат премії НАН України ім. Філарета Колесси.

Упорядкував музичні матеріали збірників: «Чумацькі пісні» (К., 1976, 1989), «Весільні пісні», кн. 1 (К., 1982), «Балади» (К., 1987, 1988), «Український обрядовий фольклор західних земель» (Вінниця, 2012), «Пісні з родин і хрестин» (Віннця, 2013), «Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини» (Вінниця, 2015). Підготував та видав фольклористичну спадщину К. Квітки: «Вибрані статті», ч. 1, 2 (К., 1985, 1986), «Листування К. Квітки з Ф. Колессою» (Львів, ЗНТШ, т. 223, 1992 р.), «Українські народні мелодії» К. Квітки (ч. 1 Збірник, ч. 2 Коментар, 2005 р.).

Автор наукових та науково-методичних монографій, посібників, підручників: «Українська народна музична творчість» (К., 1990, 1999), «Українська музична фольклористика: методологія і методика» (К., 1997), «Софія Йосипівна Грица: творчий портрет» (К., 2002), «Основи логіки музичної форми: проблеми походження музики» (К., 2003), «Український музичний фольклор» (Вінниця, 2004), «Історична Хотинщина: Музично-етнографічне дослідження. Збірник фольклору» (Вінниця, 2007), «Хрестоматія з українського музичного фольклору: з поясненнями та коментарями» (Вінниця, 2008), «Історичний синтаксис фольклору (проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики» (Вінниця, 2009), «Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії» (Вінниця, 2014).

У доробку також науково-популярні статті, радіо- і телепрограми з народної музичної культури (цикли «Розкажи, бандуро», «Фольклорна скарбниця», участь у телевізійних програмах прямого ефіру каналу Київської Державної Регіональної Телерадіокомпанії «Місце зустрічі Хрещатик, 26»).

Навчальні посібники та підручники А. І. Іваницького рекомендовані Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури і туризму України як нормативні праці з дисциплін: «Музичний фольклор», «Музична фольклористика», «Транскрипція народної музики», «Методика збирання народної музики». Ці праці забезпечили науково-методичну та навчальну базу вивчення й викладання українського музичного фольклору та фольклористики у вищих та середніх навчальних закладах України.

Наукові інтереси: проблематика польової роботи; текстологія та коментування записів музичного фольклору; походження, хронологізація й декодування народної музики; дослідження етномузикологічної спадщини Климента Квітки та Філарета Колесси; історія і теорія українського музичного фольклору та фольклористики; музично-фольклористична педагогіка.

 

01.07.2015