imfe.jpg
  English
.
.
.

ОГОЛОШЕННЯ 

 

16 грудня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Щукіної Юлії Петрівни «Еволюція театру оперети України другої половини XX - початку XXI ст.: жанровий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Фількевич Галина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, професор

(Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

Офіційні опоненти:

- Карась Ганна Василівна доктор мистецтвознавства, професор (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

- Лаврентій Роман Ярославович, кандидат мистецтвознавства, асисент (Львівський національний університет імені Івана Франка)

 

Для автоматичного підключення слід натиснути на посилання:

https://us02web.zoom.us/j/7997969754?pwd=NEtZSUVSdDN0TkZFdmFpTDBOb3dQdz09

Ідентифікатор конференції: 799 796 9754
Код доступу: 6GQnwY

 30 вересня 2021 р. відбудеться онлайн засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

30 вересня 2021 року

10:00 Іваневич Лілія Анатоліївна «Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.05 - етнологія).

Захисти будуть відбуватись за посиланням у конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84532013396?pwd=VDdhZFh2NE5qS0pnUCtLcFJvWEZFdz09
Ідентифікатор конференції: 845 3201 3396
Код доступу: 095297

 Захисти будуть відбуватись за посиланням у конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84532013396?pwd=VDdhZFh2NE5qS0pnUCtLcFJvWEZFdz09
Ідентифікатор конференції: 845 3201 3396
Код доступу: 095297

 5-7 травня 2021 р. відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

В день можна захищати лише одну докторську дисертацію.

5 травня 2021 року

11:00 Темченко Андрій Іванович «Традиційні магічно-лікувальні практики: антропологічний дискурс та семантичні трансформації», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.05 - етнологія).

14:00 Дєдуш Олексій Валентинович «Історіографія дослідження української національної ідентичності в кінці ХХ - на початку ХХІ століть», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

6 травня 2021 року

11:00 Коваль Галина Василівна «Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору українців», подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

14:00 Бех Катерина Миколаївна «Міська весільна обрядовість: трансформації та тенденції сучасного розвитку.» ( друга половина ХХ - на початку ХХІ століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

7 травня 2021 року

11:00 Собора Юлія Борисівна «Концепти «життя» і «смерть» в українських та чеських пареміях», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).


29 квітня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Чегусової Зої Анатоліївни - «Декоративне мистецтво другої половини ХХ - початку ХХІ століття: еволюція, трансформації, персоналії» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологіїі ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Кротова Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет технологій та дизайну)

- Зіненко Тетяна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри (Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка»)

14:00

Товкайло Ярини Миколаївни «Сопілкові практики в пастівницьких традиціях України (інструментарій, музика, виконавство)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий керівник:

- Хай Михайло Йосипович, доктор мистецтвознавства, професор (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологіїі ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Слюжінскас Рімантас, доктор мистецтвознавства, професор (Центр науки Литовської академії музики і театру)

- Ганудельова Надія Геннадіївна, кандидат мистецтвознавства, директор Бориспільської дитячої музичної школи ім. Л. Остапенко

 30 квітня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Павлюк Тетяни Сергіївни «Бальна хореографія ХХ - початку ХХІ ст.: генезис, соціокультурний контекст, тенденції розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Офіційні опоненти:

- Миленька Галина Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України (Дніпропетровська академія музики ім. М. І. Глінки)

- Гарбузюк Майя Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент (Львівський національний університет ім. І. Я. Франка)

14:00

Степаненко Раїси Василівни «Многоліття в українській музичній культурі: ґенеза, специфіка, функціонування» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Офіційні опоненти:

- Зінків Ірина Ярославівна, доктор мистецтвознавства, професор (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка)

кандидат мистецтвознавства,доцент

- Шевчук Олена Юріївна, кандидат мистецтвознавства, професор (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)


12 травня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Погребняк Марини Миколаївни «Нові напрями театрального танцю ХХ - початку ХХІ ст.: історико-культурні передумови, крос-культурні зв'язки, стильова типологія» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий консультант:

- Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, завідувач відділу (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Миленька Галина Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

-Бондарчук Віктор Олексійович, доктор мистецтвознавства, в. о. професора, проректор (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)

-Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор (ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»)

 13 травня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Лаврентія Романа Ярославовича «Український театр Східної Галичини 20-30-х років ХХ ст.: процеси модернізації» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Пилипчук Ростислав Ярославович кандидат мистецтвознавства, професор дійсний член НАМ України (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Гарбузюк Майя Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент (Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Офіційні опоненти:

- Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

- Партола Яна Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, декан (Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського)

14:00

Гданського Сергія Володимировича «Імпровізаційні засади кларнетового виконавства другої половини ХVІІІ-початку ХХІ ст.: інструментальна специфіка, тенденції історичного розвитку» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий керівник:

- Кушнірук Ольга Панасівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Громченко Валерій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки)

- Палійчук Ірина Степанівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»)

 14 травня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Пасічника Артема Юрійовича «Одеська кінофабрика ВУФКУ. Становлення й розвиток (1919 -1930-й рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Росляк Роман Володимирович, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

Офіційні опоненти:

- Алфьорова Зоя Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор (Харківська державна академія дизайну і мистецтв)

- Новікова Людмила Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористикита етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

 25 березня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Рішняка Олега Богдановича - «Реставраційна діяльність як форма збереження об'єктів культурної спадщини» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор

(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)

Офіційні опоненти:

- Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

- Пелех Мар'яна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (Українська академія друкарства)


26 березня 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Чуйка Олега Дмитровича - «Мистецтво Галицько-Волинського князівства в культурному просторі європейського середньовіччя» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 ‒ теорія та історія культури

Офіційні опоненти:

- Степовик Дмитро Власович, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України )

- Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)

- Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України)

 24 лютого 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Чужинова Ірина Юріївна - «Сценічні комедійні жанри у формотворчому процесі національного театрального мистецтва 1920-х рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 -театральне мистецтво

Науковий консультант:

- Єрмакова Наталія Петрівна, кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України)

Офіційні опоненти:

- Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Липківська Галина Костянтинівна, кандидат мистецтвознавства, професор (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва)

 17 грудня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Іванова-Гололобова Дар'я Олексіївна «Театр ляльок України 1920-х років: організаційні та художні засади» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво

Науковий керівник:

-Миленька Галина Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого)

Офіційні опоненти:

- Гарбузюк Майя Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка)

- Бучма Ольга Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, завідувачка кафедри естрадно-сценічних жанрів (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва)

 18 грудня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Нікітюк Оксана Павлівна «Творчість капели "ДУМКА" під орудою Євгена Савчука: традиції та інновації» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий керівник:

- Сікорська Ірина Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнолології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційний опоненти:

- Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор (Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Степанченко Галина Василівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник голови Київської організації (Національна спілка композиторів України)

 


 

27 серпня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

1100

Громченка Валерія Васильовича - «Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ - початку ХХІ ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика)» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий консультант:

- Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Качмарчик Володимир Петрович, доктор мистецтвознавства, професор (Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського)

- Сташевський Андрій Якович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри «Народні інструменти» (Харківська державна академія культури)

- Шуміліна Ольга Анатоліївна, доктор мистецтвознавства, доцент (Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка)

 28 серпня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Порядок денний передбачає захист дисертації:

1100

Русіної Влади Сергіївни - «Композиційні особливості протяжних пісень Слобідської України» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий керівник:

- Єфремова Людмила Олександрівна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Сюта Богдан Омелянович, доктор мистецтвознавства, професор, проректор (Муніципальний заклад вищої освіти «Київська академія мистецтв»)

- Рибак Юрій Петрович, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології (Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка)

 


 

3-5 лютого 2020 р. відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

3 лютого 2020 року

1000 Бережний Валентин Анатолійович «Динаміка функціонування анекдоту в кінці ХХ - на початку ХХІ століть», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

1300 Нікольчук Інна Володимирівна «Відображення звичаєво-правових традицій у фольклорі Київщини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

4 лютого 2020 року

1000 Требик Ольга Сергіївна «Українська народна кумулятивна казка: структурні особливості та персонажний код», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

1300 Яринчина Олена Миколаївна «Українські народні рекрутські та солдатські пісні: жанрова специфіка», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

5 лютого 2020 року

1000 Бокало Ірина Михайлівна «Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

  


 

30 січня 2020 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Гарбузюк Майї Володимирівни - «Образ України у польському театрі ХІХ століття: імагологічний аспект» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво

Офіційні опоненти:

- Клєковкін Олександр Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)

- Фіалко Валерій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік НАМ України, професор (Національна музична академія імені П. І. Чайковського)

 31 січня 2020 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Дундяк Ірини Миколаївни - «Українське церковне малярство другої половини XХ - початку ХХІ ст.: особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий консультант:

- Селівачов Михайло Романович доктор мистецтвознавства, професор, (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)

Офіційні опоненти:

- Приймич Михайло Васильович, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва (Закарпатська академія мистецтв)

- Смирна Леся В'ячеславівна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ)

- Остащук Іван Богданович, доктор мистецтвознавства, професор (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)