imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

ОГОЛОШЕННЯ 

 

24 лютого 2021 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Чужинова Ірина Юріївна - «Сценічні комедійні жанри у формотворчому процесі національного театрального мистецтва 1920-х рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 -театральне мистецтво

Науковий консультант:

- Єрмакова Наталія Петрівна, кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України)

Офіційні опоненти:

- Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Липківська Галина Костянтинівна, кандидат мистецтвознавства, професор (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва)

 17 грудня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Іванова-Гололобова Дар'я Олексіївна «Театр ляльок України 1920-х років: організаційні та художні засади» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво

Науковий керівник:

-Миленька Галина Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого)

Офіційні опоненти:

- Гарбузюк Майя Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка)

- Бучма Ольга Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, завідувачка кафедри естрадно-сценічних жанрів (Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва)

 18 грудня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Нікітюк Оксана Павлівна «Творчість капели "ДУМКА" під орудою Євгена Савчука: традиції та інновації» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий керівник:

- Сікорська Ірина Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнолології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційний опоненти:

- Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор (Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Степанченко Галина Василівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник голови Київської організації (Національна спілка композиторів України)

 


 

27 серпня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

1100

Громченка Валерія Васильовича - «Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ - початку ХХІ ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика)» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий консультант:

- Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Качмарчик Володимир Петрович, доктор мистецтвознавства, професор (Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського)

- Сташевський Андрій Якович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри «Народні інструменти» (Харківська державна академія культури)

- Шуміліна Ольга Анатоліївна, доктор мистецтвознавства, доцент (Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка)

 28 серпня 2020 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Порядок денний передбачає захист дисертації:

1100

Русіної Влади Сергіївни - «Композиційні особливості протяжних пісень Слобідської України» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво

Науковий керівник:

- Єфремова Людмила Олександрівна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Сюта Богдан Омелянович, доктор мистецтвознавства, професор, проректор (Муніципальний заклад вищої освіти «Київська академія мистецтв»)

- Рибак Юрій Петрович, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології (Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка)

 


 

3-5 лютого 2020 р. відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

3 лютого 2020 року

1000 Бережний Валентин Анатолійович «Динаміка функціонування анекдоту в кінці ХХ - на початку ХХІ століть», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

1300 Нікольчук Інна Володимирівна «Відображення звичаєво-правових традицій у фольклорі Київщини», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

4 лютого 2020 року

1000 Требик Ольга Сергіївна «Українська народна кумулятивна казка: структурні особливості та персонажний код», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

1300 Яринчина Олена Миколаївна «Українські народні рекрутські та солдатські пісні: жанрова специфіка», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

5 лютого 2020 року

1000 Бокало Ірина Михайлівна «Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

  


 

30 січня 2020 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Гарбузюк Майї Володимирівни - «Образ України у польському театрі ХІХ століття: імагологічний аспект» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво

Офіційні опоненти:

- Клєковкін Олександр Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)

- Фіалко Валерій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

- Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік НАМ України, професор (Національна музична академія імені П. І. Чайковського)

31 січня 2020 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Дундяк Ірини Миколаївни - «Українське церковне малярство другої половини XХ - початку ХХІ ст.: особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий консультант:

- Селівачов Михайло Романович доктор мистецтвознавства, професор, (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)

Офіційні опоненти:

- Приймич Михайло Васильович, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва (Закарпатська академія мистецтв)

- Смирна Леся В'ячеславівна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ)

- Остащук Іван Богданович, доктор мистецтвознавства, професор (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

 


 

20 грудня 2019 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Граб Уляна Богданівна «Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий консультант:

- Ясіновський Юрій Павлович, доктор мистецтвознавства, професор, директор Інституту церковної музики (Український католицький університет)

Офіційні опоненти:

- Польська Ірина Іллівна, доктор мистецтвознавства, професор (Харківська державна академія культури)

- Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв України)

- Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

 19 грудня 2019 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Костюк Наталія Олександрівна - «Українська богослужбова музична культура 1801-1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти)» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий консультант:

Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Ясіновський Юрій Павлович, доктор мистецтвознавства, професор, директор Інституту церковної музики (Український католицький університет)

- Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка)

- Зосім Ольга Леонідівна, доктор мистецтвознавства, доцент (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)

15:00

Корусь Олена Павлівна - «Фарфорова пластика України кінця XIX - початку XXI століття (тенденції, художні особливості, митці)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Кротова Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України)

- Костюкова Валентина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука)

 


  

29 листопада 2019 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Зайцева Вероніка Іванівна «Художня інтерпретація літературних образів Івана Котляревського у культурно-історичному контексті кінця ХІХ - початку ХХІ століття»

Науковий керівник:

- Кравченко Наталія Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Офіційні опоненти:

- Криволапов Михайло Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)

- Гладун Ольга Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, директор (Черкаський обласний художній музей)

 


 

8 липня 2019 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Луковської Ольги Ігорівни - «Арттекстиль України у контексті європейських експериментальних тенденцій другої половини ХХ - початку ХХІ століття» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)

- Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)

- Кротова Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України)

 


 

18 квітня 2019 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Генкіна Антона Олександровича - «Специфіка піанізму в етюдах і вправах Карла Черні» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво.

Науковий керівник:

- Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Копиця Маріанна Давидівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)

- Антонець Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-інструментального виконавства (Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка)

 


 

14 березня 2019 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій: 

11:00

Янь Чао - «Трансформація модусу європейського драматичного театру в китайській розмовній драмі» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво.

Науковий керівник:

- Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри театрознавства (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого)

Офіційні опоненти:

- Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») 

- Гарбузюк Майя Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності (Львівський національний університет імені Івана Франка)

 


 

15 березня 2019 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Кадума Леона Лейта - «Особливості режисури екстремального документального фільму» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.04 - кіномистецтво, телебачення.

Науковий керівник:

- Горпенко Володимир Григорович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури (Київський національний університет культури і мистецтв).

Офіційні опоненти:

- Алфьорова Зоя Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно і телемистецтва (Харківська державна академія культури)

- Наумова Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри режисури телебачення (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого)

 


 

30 січня 2019 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Фіалка Валерія Олексійовича - «Трансформація образної лексики драматичного театру України другої половини ХХ століття» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво.

Офіційні опоненти:

- Корнієнко Неллі Миколаївна, доктор мистецтвознавства, академік НАМ України, директор (Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса)

- Панасюк Валерій Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)

- Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік НАМ України, професор (Національна музична академія імені П. І. Чайковського)

15:00

Січної Христини Фрідріхівни - «Образ дитини як центрального персонажа у фільмах жахів другої половини ХХ - початку ХХІ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.04 - кіномистецтво, телебачення.

Науковий керівник:

Безручко Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет культури і мистецтв)

Офіційні опоненти:

- Холод Олександр Михайлович, доктор філологічних наук, доцент (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

- Мусієнко Оксана Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, прес-секретар (Представництво НАТО в Україні)

 31 січня 2019 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00

Бевзюк-Волошиної Л. А. «Роль сценографа у створенні художньо-просторової моделі драматичної вистави (остання чверть ХХ - початок ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Владимирова Наталія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого)

Офіційні опоненти:

- Панасюк Валерій Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)

- Ковальчук Олена Вадимівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтвам НАМ України)

14:30

Скляренко Оксани Андріївни «Українська народна лялька кінця ХХ-початку ХХІ сторіччя: етнокультурна традиція, функції» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

- Найден Олександр Семенович, доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Офіційні опоненти:

- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну середовища (Київський національний університет культури та мистецтв)

- Костюкова Валентина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука)

 


 

27 грудня 2018 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Косицької Зінаїди Миколаївни «Еволюція української витинанки ХХ - початку ХХІ ст. : художні осередки, традиції, новації» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури
Науковий керівник:
- Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційні опоненти:
- Криволапов Михайло Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, головний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)
- Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва (Інститут мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінченка)

14.30
Забашти Ростислава Васильовича «Бушанський скельний архітектурно-скульптурний комплекс: атрибуція, етапи історичного розвитку, теоретична реконструкція» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури
Науковий керівник:
- Федорук Олександр Касьянович, професор, академік НАМ України, провідний науковий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)
Офіційні опоненти:
- Стельмащук Галина Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва (Львівська національна академія мистецтв)
- Осадча Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри монументально-декоративного мистецтва (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука)

 


  

29-30 жовтня 2018 р. відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

29 жовтня 2018 року

1000 Волковічер Тетяни Михайлівни «Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX - першої половини XX ст.: ґенеза, семантика, прагматика», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).
1300 Панкової Анастасії Іванівни «Фольклор субкультури скарбошукачів: особливості функціонування і специфіка тексту в українському та чеському середовищі», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

30 жовтня 2018 року

1000 Ставицької Ярини Віталїївни «Усний снотлумачний наратив: контекстно-функціональний аспект», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

 


 

29 березня 2018 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00
Александрової Оксани Олександрівни - «Вокально-хоровий стиль Г. Свиридова: взаємодія світського та релігійного аспектів» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво.
Науковий консультант:
- Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського)
Офіційні опоненти:
- Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор кафедри музичного виховання (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)
- Москаленко Віктор Григорович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії музичного виконавства (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)
- Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії (Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової) 

 


  

28 грудня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертації:
11:00
Яковчук Надії Данилівни - «Камерно-інструментальні ансамблі О. Яковчука: жанрово-стильовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
- Кушнірук Ольга Панасівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційні опоненти:
- Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, професор кафедри музичного виховання (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)
- Дика Ніна Орестівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка)

 27 червня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Годенко-Наконечної Олени Петрівни «Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури .
Науковий керівник:
- Найден Олександр Семенович, доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційні опоненти:
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачу кафедри дизайну середовища (Київський національний університет культури і мистецтв)
- Пономаревська Олена Іванівна, кандидат мистецтвознавства, заступник
директора з наукової роботи (Чернігівський обласний художній музей ім. Г. Галагана)

14:30
Триколенко Софії Тарасівни «Українська сценографія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури
Науковий керівник:
- Скляренко Галина Яківна, кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційний опоненти:
- Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії архітектури, заступник директора з наукових питань
(Інститут проблем сучасного мистецтв НАМ України)
- Островерх Ольга Борисівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Державний Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса)

29 червня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Бойко Олексія Миколайовича «Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
- Калениченко Анатолій Павлович, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач відділу музикознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційні опоненти:
- Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)
- Дугіна Тетяна Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики (Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра)

14:30
Коваленко Єви Ігорівни «Балетне мистецтво Національної опери України 1991-2015 рр.: виконавські традиції, творчі постаті, вистави» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво
Науковий керівник:
- Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційний опоненти:
- Панасюк Валерій Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)
- Лягущенко Андрій Геннадійович, кандидат мистецтвознавства, ректор (Київська муніципальна академія танцю ім. С. Лифаря)

 30 червня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00
Лисенко Олени Вячеславівни «Творчість художника Миколи Ге в контексті української духовної культури» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури
Науковий керівник:
- Самойленко Григорій Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури та історії культури, (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя)
Офіційні опоненти
- Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії архітектури, заступник директора з наукових питань
(Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)
- Горбачов Дмитро Омелянович, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач відділу міжнародних зв'язків (Національний культурно-мистецький комплекс «Мистецький Арсенал»)

 


 

3 липня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Лісняк Інни Миколаївни «Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ- початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
-Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України
Офіційні опоненти
- Дутчак Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів і музичного фольклору (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
- Дугіна Тетяна Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики (Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра)

14.30
Теуту Ігоря Павловича «Транскрипція в українському цимбальному мистецтві: теоретичний та історичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
Круль Петро Франкович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
Офіційні опоненти
- Давидов Микола Андрійович, доктор мистецтвознавства, професор (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)
- Кушнірук Ольга Панасівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

 


 

29-31 травня та 12-14 червня 2017 р. відбудуться засідання Cпеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

29 травня 2017 року

10:00 Гуменюк Ольги Миколаївни «Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця ХVІІІ - ХІХ століть у контексті національних фольклорних традицій», подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

13:00 Олійник Марини Володимирівни «Традиційне вбрання українців у повсякденності міста: друга половина ХІХ - початок ХХІ ст. (на матеріалах м. Києва)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

30 травня 2017 року

10:00 Воробєй Ольги Вадимівни «Народне вбрання Поділля: регіональна специфіка, трансформаційні процеси (ХХ - початок ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

13:00 Лісової Олександри Максимівни «Українська фольклористика Словаччини другої половини ХХ - ХХІ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

31 травня 2017 року

10:00 Бобровницької Наталії Вікторівни Бобровницької Наталії Вікторівни «Українське народне віршування: пісенні жанри», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

13:00 Бєлобородової-Хруль Дар'ї Олександрівни «Українська народна балада: специфіка хронотопу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

12 червня 2017 року

10:00 Церковняк Іванни Георгіївни «Фольклористичний доробок Оскара Кольберга в контексті українсько-польських культурних взаємин кінця ХІХ - першої третини ХХ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 - фольклористика).

13:00 Стішової Наталії Сергіївни «Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій культурі українців (ХХ - початок ХХІ століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

13 червня 2017 року

10:00 Беха Миколи Васильовича «Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття»

13:00 Ярової Аліни Віталіївни «Локальні особливості традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

14 червня 2017 року

10:00 Швидкого Сергія Миколайовича «Традиційні народні знання населення Слобожанщини: культуроохоронний та світоглядно-пізнавальний ракурси», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.05 - етнологія).

13:00 Щибрі Володимира Васильовича «Народний одяг Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХІ століття: локальні особливості, розвиток», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.05 - етнологія).

   


 

17 січня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Шейко Алли Олексіївни «Хорові твори Гоффредо Петрассі 1930-х початку 1940-х років у контексті італійської музики першої половини ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 музичне мистецтво.
Науковий керівник:
Гнатюк Лариса Анастасіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, виконувач обов'язків професора кафедри історії світової музики (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського)
Офіційні опоненти:
Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського)
Полянська Галина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)

14:30
Грушкіної Світлани Вікторівни «Жанрово-видова специфіка мистецтв Запорізького Приазов'я в культурному просторі регіону (остання третина ХХ початок ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 теорія та історія культури
Науковий керівник:
Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди)
Офіційний опоненти:
Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
Миленька Галина Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

 


 

4 жовтня 2016 р. відбудеться засідання Cпеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

10:00 Іванчишена Віталія Романовича «Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

13:00 Семенової Оксани Володимирівни «Розвиток шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

 14 липня 2016 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д.26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Журавльової Тетяни Василівни «Мелодраматизм в українській екранній культурі» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури

Науковий керівник:

– Карєва Ірина Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник

Офіційні опоненти:

– Братерська-Дронь Марина Тарасівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри кінознавства (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого)

– Погребняк Галина Петрівна, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв)

 11 липня 2016 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради К.26.852.08 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00

Кукурузи Надії Вікторівни «Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво.

Науковий консультант:

– Дутчак Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів і музичного фольклору (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Офіційні опоненти:

– Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник відділу музикознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України);

– Васильєв Сергій Сергійович, кандидат мистецтвознавства, доцент (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).

 21 квітня 2016 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертацій: 

11:00 

Пасічник Лілії Володимирівни – «Ювелірне мистецтво України ХХ – початку ХХІ століття (історія, стилістика, персоналії)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури.

Науковий консультант:

– Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України).

Офіційні опоненти:

– Криволапов Михайло Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України);

– Зіненко Тетяна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва (Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка).

14:30

Костюкової Валентини Миколаївни – «Вишивальне мистецтво Київщини ХХ – початку ХХІ століття (типологія, стилістика, традиції та сучасна трансформація)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури.

Науковий консультант:

– Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України). 

Офіційні опоненти:

– Криволапов Михайло Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України (Інститут проблем  сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України);

– Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (Інститут мистецтв Київського університету ім. Б. Грінченка). 

21 січня 2016 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00 Андросової Дарії Володимирівни «Від модерного до постмодерного дискурсу фортепіанного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.: виконавська специфіка» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

Науковий консультант :
– Сокол Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, ректор (Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової)

Офіційні опоненти:
 – Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник відділу музикознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України)
– Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії музики (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка)
– Рощенко Олена Георгіївна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з науково-педагогічної та творчо-виконавської  роботи (Харківська державна академія культури)15-16 жовтня 2015 р. відбудуться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій: 

15 жовтня

11:00 Панасюка Валерія Юрійовича «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій» на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури.

16 жовтня

11:00 Летичевської Оксани Миколаївни «Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л.М.Венедиктова» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво.

14:30 Пономаревської Олени Іванівни «Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII - XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури.

 


 

3-4-5 листопада 2015 р. відбудуться засідання Cпеціалізованої вченої ради Д.26.227.01 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захисти дисертацій:

3 листопада

11:00 Сауляка Богдана Михайловича «Розвиток деревообробних ремесел Східного Поділля кінця ХІХ – початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

14:00 Ганус Дзвенислави Михайлівни «Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

4 листопада

11:00 Полек Тіни Віталіївни «Сільська молодь у пострадянському місті: міграція, акультурація, ідентичність»на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

14:00 Леньо Таїси Володимирівни «Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини ХХ – початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

5 листопада

11:00 Биконі Асі Григорівни «Типологія образу культурного героя в українських чарівних казках та японських міфооповідях» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

14:00 Кривенко Оксани В’ячеславівни «Замовляння як фольклорний жанр та особливості його літературної рецепції» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.