imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

2016, 2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2003


 Українсько-польські культурні взаємини / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2015. - 358 с. - (Наукові студії ІМФЕ ; вип. 9)

ISBN 978-966-02-6522-6 (серія)
ISBN 978-966-02-7712-0 (вип. 9)

Видання, підготовлене науковцями України та Польщі, присвячено актуальним питанням українсько-польського фольклорного та мистецького пограниччя, вивченню спільної культурної спадщини в контексті сучасної європейської взаємодії. У центрі уваги авторів статей - діяльність відомих польських учених та культурних діячів, серед яких особливе місце належить композитору, етнологу та фольклористу Оскару Кольбергу, 200-річний ювілей якого став знаковою подією для обох народів. Збірник містить також матеріали з архівних джерел , які публікуються вперше. Для науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами українсько-польських культурних взаємин.

Завантажити


 Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України: матеріали Круглого столу / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ, 22 вересня 2015 року [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2015. – 276 с.

ISBN 978-966-02-7789-2

У збірнику опубліковано матеріали виступів учасників Круглого столу «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України», який відбувся в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 22 вересня 2015 року. У заході взяли участь науковці та громадські діячі з академічних установ та вищих навчальних закладів Києва, Сходу та Півдня України, зокрема, з Донецька, Маріуполя, Харкова, Одеси, Слов’янська, Сімферополя, а також з інших країн – Польщі, Болгарії, Канади, Австрії.

Коло проблематики матеріалів Круглого столу включає такі питання, як: геополітичні пріоритети й поведінкові стратегії людності окупованих та звільнених територій; освітня та мовно-культурна ситуація в країні за часів війни; соціальне облаштування та адаптація вимушених мігрантів; демографічні ризики, трудова міграція; «покинуті люди» окупованих та визволених територій; інформаційно-символічна сфера в умовах війни; шляхи подолання психологічних та соціальних травм; сучасні ідентифікаційні практики: історичний та ситуативний вимір; проблеми збереження культурної спадщини за умов військових дій.

Завантажити


VIII Мiжнародний конгрес українiстiв. Лiтературознавство. Збiрник наукових статей / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; МАУ ; IМФЕ  iм. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – 702 с. 

ISBN. 978-966-02-7586-7

Збiрник статей «VIII Мiжнародний конгрес українiстiв. Лiтературознавство» мiстить лiтературознавчi доповiдi учасникiв VIII Мiжнародного конгресу українiстiв.

Видання розраховане на науковцiв, викладачiв та студентiв вищих i середнiх спецiальних навчальних закладiв, широке коло шанувальникiв української лiтератури.

 

 


VIII Мiжнародний конгрес українiстiв. Мовознавство. Збiрник наукових статей / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; МАУ ; IМФЕ  iм. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – 242 с. 

ISBN 978-966-02-7585-0

Збірник статей «VIII Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство» містить мовознавчі доповіді учасників VIIІ Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників української словесності.