imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000 

 

 

 Стішова, Н. С. Українські календарні свята осіннього циклу : монографія / Наталія Стішова ; [голов ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. - Київ, 2017. - 240 с.

ISBN 978-966-02-8286-5

У монографії вперше в сучасній вітчизняній етнологічній науці на основі наукових, рхівних та польових матеріалів проведено комплексне дослідження українських календарних свят та обрядів осіннього циклу. Проаналізовано рівень вивчення проблеми в українській і зарубіжній історіографії, стан джерельної бази; уведено до наукового обігу значний корпус нового польового матеріалу; розкрито структурно-функціональний клад звичаїв та обрядів осіннього циклу та їх розвиток упродовж ХХ - початку ХХІ ст. Виявлено локальні особливості обрядових традицій. Висвітлено взаємовплив релігійних і календарних свят та обрядів осіннього циклу, їх характерні формальні і змістові трансформації у ході відродження і побутування, а також негативні впливи, яких вони зазнали продовж ХХ - початку ХХІ ст.

Книга розрахована на дослідників-етнологів, істориків, краєзнавців, викладачів вишів, студентів та широке коло читачів.

Завантажити 


 Обрядовий музичний фольклор Волині та Західного Полісся : жанрово-регіональна антологія / відп. ред. Г. А. Скрипник ; уклад. та вступ. ст. А. І. Іваницького ; Національна академія наук України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 464 с. ; ноти.

ISBN 978-966-382-627-1

Книга містить добірку музично-обрядового фольклору Волині й Західного Полісся та статтю упорядника з коментарями до пісенних зразків. У центрі критичної уваги перебуває добірка записів обрядових пісень Якова Сєнчика з Холмщини та Підляшшя, що була видана 1916 року у Львові. Мелодії подавалися без поетичних текстів. У нинішнє видання включено знайдені в архіві записувача тексти, а також низку пісень, які не були надруковані у збірникові 1916 року. Провідною науковою ідеєю запропонованої книги є аналіз, критика й текстологія вміщених матеріалів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів музичних навчальних закладів, а також прихильників пізнання джерел та історії вітчизняної народної музичної культури.