imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000 

 

 

 Обрядовий музичний фольклор Волині та Західного Полісся : жанрово-регіональна антологія / відп. ред. Г. А. Скрипник ; уклад. та вступ. ст. А. І. Іваницького ; Національна академія наук України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 464 с. ; ноти.

ISBN 978-966-382-627-1

Книга містить добірку музично-обрядового фольклору Волині й Західного Полісся та статтю упорядника з коментарями до пісенних зразків. У центрі критичної уваги перебуває добірка записів обрядових пісень Якова Сєнчика з Холмщини та Підляшшя, що була видана 1916 року у Львові. Мелодії подавалися без поетичних текстів. У нинішнє видання включено знайдені в архіві записувача тексти, а також низку пісень, які не були надруковані у збірникові 1916 року. Провідною науковою ідеєю запропонованої книги є аналіз, критика й текстологія вміщених матеріалів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів музичних навчальних закладів, а також прихильників пізнання джерел та історії вітчизняної народної музичної культури.