imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

 Народні пісні Волині (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та  вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2018. – 596 с. : ноти.

ISBN 978-617-7446-32-2

Видання містить записи народних пісень різних збирачів XX–XXI ст. з території Волині та Волинського Полісся, які включають в себе Волинську та Рівненську області, західні райони Житомирщини, північні райони Хмельницької та Тернопільської областей.

Волинь та Волинське Полісся мають географічні умови, що сприяли збереженню давніх шарів народної культури, відзначаються складними історико-політичними процесами і є важливим осередком розвитку самобутньої ланки народної пісенності північно-західної України, що постійно привертала увагу багатьох науковців та діячів культури (Леся Українка, О. Кольберг, Ф. Колесса та ін.). Волинь генетично пов’язана із українським населенням Холмщини та Підляшшя, а народна культура – з польським та білоруським фольклором, на неї також істотно вплинула Чорнобильська катастрофа.

Широкий історичний та географічний діапазон зосереджених у збірці пісенних матеріалів дозволяє відтворити панораму масштабного етнографічного регіону, певним чином узагальнити його традиційну пісенну культуру щодо просторових та часових параметрів.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Волині містить низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципітів пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації.

Розраховано на науковців. Викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музикознавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору. 


 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 8. Культура народного харчування / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2018. – 496 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-8495-1

До тому ввійшли записи польових матеріалів, зібраних упродовж останніх десятиліть під час комплексних етнографічних експедицій співробітниками відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, а також дослідниками інших наукових установ НАН України та університетів.

Згрупований за географічним принципом польовий матеріал дає змогу уявити сучасний стан побутування традиційної української кухні в суспільстві, простежити механізми збереження та трансформації окремих елементів як щоденної, так і святково-обрядової їжі в умовах глобалізаційних процесів кінця ХХ - початку ХХІ ст.

Видання розраховане на науковців, викладачів і всіх, хто цікавиться питаннями збереження традиційної кулінарної культури українців..

Завантажити