imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |

Четверта Міжнародна конференція
Німецько-Української історичної комісії
(Мюнхен, 22-24.11.2018)

 

22-24 жовтня 2018 р. у Мюнхені відбулася четверта щорічна Міжнародна наукова конференція «Німеччина та Україна у Другій світовій війні», організована Німецько-Українською комісією істориків. У науковому зібранні взяли участь дослідники з Німеччини, України, США, Швеції, Австрії, Франції. Усього було виголошено 17 доповідей.

Конференція відбувалася у цікавому організаційному форматі: у межах трьох засідань (панелей) «Насилля й окупаційна поліція», «Колаборація, кооперація і спротив», «Повсякдення під окупацією» доповіді були поділені на секції (2-3 особи). Кожна секція мала свого голову, який керував засіданням, і дискутанта / дискутантку, що коментували виступи учасників. Такий формат дав змогу детально обговорити кожен виступ, осмислити його основні аспекти.

У межах першого засідання були обговорені проблеми підрахунку втрат України у ІІ Світовій війні, впливу фактору національності на воєнні події, окупаційної політики щодо українського населення. Друга панель була присвячена осмисленню явищ колаборації, співробітництва населення окупованої України із окупаційною владою, а саме співробітництву українських і німецьких учених в галузі сільського господарства, визначенню підходів до терміна колаборація, з'ясуванню локальних особливостей способів порятунку євреїв і покарання українських рятівників. У межах панелі відбулася презентація збірника наукових праць «Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory: Formulas of Betrayal» («Зрадники, колаборанти і дезертири в сучасній європейській політиці пам'яті: формули зради») (за ред. Гелінади Грінченко і Елеонори Нарвселіус, Хам, Швейцарія, 2018, 414 с.). Упродовж третього засідання увага дослідників була зосереджена на проблемах щоденного життя і побуту українського населення під час окупації, стосунків місцевого населення з окупаційною владою, відображення особистих життєвих колізій у листуванні і щоденниках.

На цьому науковому зібранні Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України представляла старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук І. М. Коваль-Фучило. Її доповідь «Між пропагандою і правдою: жінка в щоденникових записах Олександра Довженка часу Другої світової війни» ілюструвала вплив різних воєнних факторів, зокрема тогочасної пропаганди, на творчість видатного українського митця.

 

   

Учасники конференції

 

Із програмою конференції можна ознайомитися на сайті Німецько-Української комісії істориків http://www.duhk.org/uk/novini/ .

 

Ірина Коваль-Фучило
старший науковий співробітник,
кандидат мистецтвознавства