imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

 

СОБОРА ЮЛІЯ БОРИСІВНА

 


  Дата і місце народження 18.02.1988 р. н., Сумська обл., м. Конотоп.

 

  Відділ Відділ української та зарубіжної фольклористики.

 

  Коло наукових зацікавлень: сучасна фольклористика європейських країн; богемістика; українські та чеські паремії; традиційна культура українців та чехів; когнітивна лінгвістика і концептологія; слов'янський фольклор.

 

  Кандидатська дисертація КОНЦЕПТИ «ЖИТТЯ»/«СМЕРТЬ» В ЧЕСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ. Науковий керівник - зав. відділу, канд. філол. наук Вахніна Л.К.

 

  Освіта

2006-2011 - Київський славістичний університет, спеціальність «Філологія. Чеська мова та література».

2011-2014 - Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Інститут післядипломної освіти, спеціальність «Економіка. Фінанси і кредит».

 

  Навчання за кордоном та стажування

2005 - Літня школа богемістичних наук університету ім. Т.Г. Масарика, Брно (Чеська Республіка).

2005-2006 - Університету ім. Т.Г. Масарика (Брно, Чеська Республіка), Філософський факультет, Кабінет чеської для іноземців - вивчення мови на рівні «середній».

2019 - Літня школа богемістичних наук університету ім. Т.Г. Масарика, Брно (Чеська Республіка).

 

  Професійна діяльність

2012-2018 - викладач чеської мови кафедри слов'янської філології Кіївського славістичного університету (м. Київ).

2013-2015 - провідний економіст госпіталю «Печерський».

З 2013 р. - аспірантка без відриву від виробництва відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Публікації

Собора Ю.Б. Інтерпретація концептів "ŽIVOT" та "SMRT" у чеських пареміях // Слов'янський світ - К., 2014. - Вип. 13 / [голов. ред. Скрипник Г. А.] ; НАНУ. - С. 183-194.