imfe.jpg
  English
.
.
.

 

САУЛЯК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

 


  Дата і місце народження 26.07.1989, Вінницька обл., Мурованокуриловецький р н, с. Галайківці.

 

  Відділ Відділ архівних наукових фондів, рукописів та фонозаписів (м. н. с., к. і. н.).

 

  Коло наукових зацікавлень Народні промисли та ремесла, традиційний транспорт, матеріальна культура українців.

 

  Кандидатська дисертація  РОЗВИТОК ДЕРЕВООБРОБНИХ РЕМЕСЕЛ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Науковий керівник - д. і. н., проф. В. К. Борисенко. Захист відбувся 3 листопада 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Освіта

2006-2011 - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права.

 

  Професійна діяльність

2011-2014 - аспірант із відривом від виробництва відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Премії, гранти, нагороди

Стипендія Президента України для молодих учених (2016).

 

  Публікації

1. Сауляк Б. Вироби з дерева в господарстві та побуті українців Поділля кінця ХІХ - початку ХХ століття / Богдан Сауляк // Народна творчість та етнологія. - 2013. - № 6. - С. 134-139.

2. Сауляк Б. Зміни у розвитку деревообробних промислів та ремесел на території Східного Поділля в другій половині ХІХ - першій третині ХХ ст. / Богдан Сауляк // Етнічна історія народів Європи. - К. : Унісерв, 2013. - Вип. 40. - С. 42-48.

3. Сауляк Б. Трансформація традиційних засобів пересування подолян наприкінці ХІХ - упродовж ХХ століття / Богдан Сауляк // Народна творчість та етнологія. - 2014. - № 3. - С. 85-93.