imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

 

ЮРЧЕНКО ВІТАЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 


  Дата і місце народження 19.03.1984, м. Вінниця.

 

  Відділ Український етнологічний центр (с. н. с., к. і. н., доцент).

 

  Коло наукових зацікавлень Традиційний громадський побут і сучасні соціонормативні практики українців, традиції українського ярмаркування.

 

  Кандидатська дисертація  ЯРМАРОК В СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.). Науковий керівник - к. і. н., доц. О. П. Гончаров. Захист відбувся 12 жовтня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

  Освіта

2000-2005 - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

 

  Професійна діяльність

2006-2009 - аспірантка з відривом від виробництва кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2010-2017 - доцент кафедри історії та документознаства Навчально-наукового Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. У грудні 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та документознавства.

 

  Премії, гранти, нагороди

Стипендія Президента України для молодих учених (2018).

 

  Публікації

Автор монографії «Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)» (2014 р.), понад 40 фахових наукових публікацій і статей, навчально-методичних матеріалів, посібників.

Останні публікації.

1. Історія виникнення та специфіка традиційних слобожанських ярмарків (ХVІІ - початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи. - 2018. - Вип. 54. - С. 18-24.

2. Сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців у ХХ - на початку ХХІ ст. (на прикладі Слобожанщини) // Народна творчість та етнологія. - 2018. - № 2. - С. 77-87.

3. Колективні практики взаємодопомоги як стратегія виживання примусово виселених українців у 1944-1946 роках на території Бережансього та Підгаєцького районів Тернпільщини // Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : Зб. наук. праць. - Львів : Левада, 2018. - С. 280-287.