imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |

Українська діаспора: історія та сучасність

 

Дослідження історії, національно-культурного розвитку української діаспори сьогодні як ніколи актуалізоване в контексті проблем національної єдності, формування української політичної ідентичності. Тому тематика Міжнародного науково-практичного семінару «Особливості збереження ідентичності українців у діаспорі: історія та сучасність», що відбувся 2 квітня 2019 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, викликала неабияку зацікавленість його учасників. Співорганізаторами семінару, ініційованого кафедрою історії світового українства історичного факультету університету (в. о. завідувача кафедри, д. іст. н. Володимир Сергійчук) стали Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАНУ, Світовий конгрес українців, Товариство «Україна - Світ». У роботі семінару взяли участь науковці, представники громадських об'єднань з України та з-за кордону (з Канади, Болгарії), державні діячі та службовці, аспіранти та студенти історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. З доповідями на семінарі виступили співробітники ІМФЕ завідувачка відділу АНФРФ, д. іст. н. наук Валентина Борисенко («Збереження національної ідентичності українців Північного Підляшшя») та провідний науковий співробітник відділу «УЕЦ», к. іст. н. Галина Бондаренко («Проблеми збереження української ідентичності в Росії»). Правові аспекти сучасної співпраці із закордонними українцями були озвучені у виступах народного депутата Оксани Білозір та Оксани Дукли - начальника відділу Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС. У доповіді Володимира Сергійчука йшлося про роль українських інтелектуалів у ствердженні української культури за межами України. На семінарі розглядалися проблеми автохтонності українського населення за кордоном, етнополітичні, етнокультурні аспекти діяльності діаспорних спільнот - в Канаді (Віталій Круковський), Польщі (Валентина Борисенко, Людмила Чекаленко), в Росії (Галина Бондаренко, Мирослав Кушнір) та Болгарії (Антоніна Якименко). Питання збереження культурної спадщини української діаспори, історичної пам'яті закордонного українства та проблеми інституціалізації представників нової хвилі української еміграції аналізувалися в доповідях Олександра Даниленка, Івана Патриляка, Альони Тронь-Радомської. В окремих доповідях зверталася увага на вплив конфесійних чинників, роль церкви, зокрема греко-католицької у збереженні української ідентичності за кордоном (о. Віталій Храбатин, Оксана Білозір). Особливе зацікавлення викликав виступ Євгена Чолія, екс-голови Світового Конгресу Українців (нині очолює Міжнародну місію СКУ зі спостереження за виборами 2019), у якому йшлося про сучасні форми участі закордонного українства у розбудові української державності. В умовах інформаційної війни 122 міжнародні спостерігачі від СКУ моніторять інформпростір 28 країн з метою виявлення антиукраїнських вкидів з боку російських ЗМІ. Голова ГО «Товариство Україна - Світ» Алла Кендзера, а також її колеги поінформували присутніх про основні напрями діяльності з громадами зарубіжних українців в країнах пострадянського простору та в Європі. Учасниками семінару були прийняті рекомендації стосовно покращення та подальшого розвитку наукових, культурних зв'язків з українською діаспорою, визначена тема наступного семінару.