imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2003

 

  

Якімова А. Я. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова: монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 280 с.

ISBN 978-966-02-9103-4

У монографії висвітлюються основні аспекти діяльності відомого українського вченого Михайла Драгоманова у Вищій школі в Софії впродовж 1889-1895 років. Наголошується на внеску професора у становлення першого болгарського університету та першого наукового фольклорного видання «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», у розвиток українсько-болгарських наукових та культурних зв'язків. Звертається увага на творчу спадщину М. Драгоманова в Болгарії та вшанування його пам'яті.

Для науковців, студентів і тих, хто цікавиться творчою діяльністю М. Драгоманова.

Завантажити

 


Українська художня культура в умовах інформаційного успільства: монографія / НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. Київ, 2019. 476 с.

ISBN 978-966-02-9175-1

Пропоноване дослідження, здійснене колективом авторів відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, зумовлене актуальністю сьогоднішніх проблем, пов'язаних з осмисленням української художньої культури в контексті глобалізаційних та інформаційних процесів, що пронизали сучасну національну та світову культуру. Вивчення комплексу відповідних питань у цій праці охоплює різні сегменти художньо-культурного простору - український драматичний, оперний, балетний театр, екранні мистецтва, теоретичні проблеми інтерпретації художньої культури. Монографія має три розділи, матеріали яких істотно доповнять наявні сьогодні в науці дані щодо стану, базових проблем сучасної національної художньої культури та шляхів їх вирішення.

Книгу призначено для науковців, викладачів і студентів вишів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями української художньої культури.

Завантажити

 


ІХ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Українознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 432 с.

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8958-1

Збірник містить фольклористичні доповіді учасників IХ Міжнародного конгресу україністів, а також матеріали, присвячені культурно-освітнім аспектам українознавства.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського фольклору.

Завантажити


ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / [голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2019. - 588 с.

ISBN 978-966-02-8644-3 (загальний)
ISBN 978-966-02-8847-8

Збірник містить мистецтвознавчі та культурологічні доповіді учасників IХ Міжнародного конгресу україністів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широке коло шанувальників українського мистецтва.

Завантажити