imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Лісняк Інна. Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ - початку ХХІ століття / [голов. ред. Г. Скрипник]. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019. 254 с. + 12 іл.

ISBN 978-966-02-8839-3

У монографії вперше комплексно досліджено особливості розвитку академічного бандурного мистецтва 1990-2010-х років. На основі музикознавчого аналізу виявлено стильові напрями (фольклоризм, неофольклоризм, неоромантизм, неоімпресіонізм, постмодернізм) у музиці для бандури соло, інструментальних, вокально-інструментальних бандурних ансамблів та ансамблів за участю бандури.

Проаналізовано характерні тенденції розвитку бандурного виконавства в різних формах (соло, ансамблі). Окремі підрозділи праці присвячено особливостям функціонування бандурного мистецтва у сфері популярної маскультури.

Книга розрахована на музикознавців, культурологів, студентів фахових навчальних закладів та всіх, хто цікавиться музичним мистецтвом.

Завантажити


Константинов М. Кіносеміотика Юрія Лотмана // ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, НАН України, Київ / М.Константинов. - м. Горішні Плавні: ПП Олексієнко В.В., 2019. – 328 с.

ISBN 978-966-1698-41-2 

Ця монографія є першим глибоким дослідженням наукової спадщини Ю.М. Лотмана (1922–1993), що аналізує його структурно-семіотичний підхід до кінематографа та інших візуальних мистецтв. Ретельно й детально досліджено специфіку цього підходу до кінематографа, виявлено риси й особливості кіно та аудіовізуального медіума. Також здійснено компаративний аналіз Лотманового підходу та семіотичних підходів до кіномистецтва в Ролана Барта й засновника світової кіносеміотики Крістіана Метца. Крім того, ідеї тартуського вченого розглянуто в контексті філософії кіно Жиля Дельоза. 

Упродовж усієї монографії ідеї Ю.М. Лотмана порівняно з пізнішими підходами до вивчення аудіовізуального мистецтва (приміром, із підходами в Жиля Дельоза, Льва Мановича та інших). У такий спосіб акцентовано актуальність Лотманових ідей для дослідження сучасних форм цифрових аудіовізуальних мистецтв і впливу аудіовізуального медіума (ЗМІ, реклама, соціальні мережі в Інтернеті) на людську діяльність.

Завантажити


 Вархол Й. Календарна та сімейна обрядовість українців Словаччини / Йосиф Вархол ; [голов. ред. Г. Скрипник]; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 268 с.

ISBN 978-966-02-8872-0

Народна обрядовість - один із найбільш самобутніх, яскравих проявів духовної культури, що водночас слугує маркером етнічної ідентичності.Традиційна обрядовість українців Східної Словаччини (календарна та родинна) зберегла багато архаїчних рис, що дозволяють реконструювати найдавніші вірування, світогляд народу. Календарні свята й обряди були одним із засобів спілкування людини з природою, регламентували трудовий рік селянина-хлібороба, супроводжуючи зміну пір року, початок чи кінець важливих сільськогосподарських робіт. Значна трансформація календарної обрядовості відбулася під впливом літургійних циклів православної та греко-католицької церков, які відігравали помітну роль у духовному житті українців Словаччини. Свята та обряди родинного циклу були спрямовані на підтримку індивідуума колективом, родиною в найважливіші моменти життя і мали сприяти його вдалому переходу на інший соціальний щабель, з одного світу в інший. У виданні простежується зв'язок календарної та сімейної обрядовості українців Східної Словаччини, висвітлюється їхня міфологічна складова.

Завантажити