imfe.jpg
  English
.
.
.

Науково-видавнича діяльність ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України віддзеркалена у низці колективних та індивідуальних праць. Усього в 2020 році опубліковано 20 наукових книжкових видань, серед них - 10 монографій, 5 видання із серії «Народознавча спадщина» (з них 2 томи корпусу експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів), 1 збірник наукових праць, 4 підручники і навчальні посібників (3 з них також й електронні видання), а також 3 збірники-щорічники, 6 випусків наукових журналів.

З анотаціями та повними текстами книжкових видань можна ознайомитися у відповідних рубриках.

 

 

 

Монографії:

 

 

Хай М. Й. Микола Будник і кобзарство. 2-ге оновлене та доповнене / М. Хай ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського - Львів : Видавництво «Астролябія», 2020. 380 с.

 

 

 

 

 

 

Кузик В. В. Нотне видання. Лев Ревуцький. Симфонія №2. Перша редакція (1927) / Вступна стаття та переклади В. Кузик ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво «Музична Україна», 2020. 182 с.

 

 

Найден О. С. Воїн в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Вид. 2-ге, доп. К. : Видавничий дім «Стилос», 2020. 224 с.; 32 с. іл.

 

 

 

 

 

 

 

Громченко В. В. Духовне соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ - початку ХХI ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) : монографія / В. В. Громченко ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ - Дніпро : ЛІРА, 2020. 304 с.

 

  

 

  

 

 

Гуменюк О. М. Кримськотатарський пісенний фольклор. Любовна лірика : монографія / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. К. : НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2020. 329 с.

 

 

 

 

 

 

Павлюк Т. С. Мистецтво бальної хореографії: історії та тенденції розвитку. Київ: Видавництво «Довіра», 2020, 292 с.

ISBN 978-966-02-9393-9

Монографія присвячена історичним, історіографічним і теоретичним аспектам дослідження бального танцю. Здійснено структурно-функціональний аналіз бальної хореографії, як підсистеми культури, виявлено особливості розвитку цього виду мистецтва в різних історичних умовах. Проаналізовано специфіку сучасної бальної хореографії в Україні та інших країнах світу.

Видання адресовано широкому колу читачів - професіоналів, аматорів, поціновувачів бальної хореографії. Матеріали дослідження можуть бути корисними для підготовки викладачів навчальних закладів, балетмейстерів, керівників колективів бального танцю, а також для подальших досліджень теорії і практики бальної хореографії.

 

 

Стріха М. Максим Рильський - перекладач оперних лібрето: літературний, мистецький, націєтворчий виміри. / М. Стріха [відп. ред. В. Кузик] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : ІМФЕ НАНУ. 2020. 128 с.

 

 

 

 

 

Кузик В., Кавунник О. Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті : колективна монографія / В. Кузик, О. Кавунник, упорядник Кавунник О. А. Ніжин : Вид-во ПП Лисенка, 2020. 240 с.

 

 

 

 

 

 

 

Степовик Д. Між Україною й Америкою. Графіка і малярство Василя Лопати. / Д.В. Степовик ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Кліо, 2020. 360 с.

 

 

 

 

 

 

Скляренко Г. Я. Українські художники: з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах / Г.Я. Скляренко ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Huss, 2020. Кн. 1. 296 с.; Кн.2. 304 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

 

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2020. 464 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 9. Народна житлобудівна культура. Екологія та організація середовища проживання / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2020. 944 с. : іл.

 

 

 

 

 

Народні пісні Черкащини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Логос, 2020. 640 с. : ноти.

 

 

 

 

 

 

Пилипчак М. І. Пісні українського весілля. Т.2. К.: Музична Україна, 2020. 310 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

Василь Кравченко. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Т. 3 / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2020. 650 с. : іл.

 

 

Підручники, навчальні посібники

 

 

Волошенюк О.В., Чорний О.В. Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Навчально-методичний посібник / О. В. Волошенюк, О. В. Чорний - Київ: Академія української преси, Центр Вільної Преси. 2020. 54. с.

 

 

 

 

 

 

Історія Криму першої половини ХХ ст. Нариси. Навчальний посібник 10 клас. / Цалик С. М., Мокрогуз О. П., Волошенюк О. В. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф., Євтушенко Р. І. - Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 66 с.

 

 

 

 

 

 

Освітні практики із запобігання інфодемії, або як не ізолюватися від правди. Навчальний посібник / Волошенюк О. (розділ 2, 3, 5), Дегтярьова Г. (розділ 2), Каліберда М. (розділ 1), Мокрогуз О. (розділ 3), Потапова В. (розділ 4), Шаламов Р. (розділ 1) / За редакцією Волошенюк О., Євтушенко Р., Іванова В., Кулакова А. - Київ: АУП, Інтерньюз-Україна, ЦВП, 2020. 68 с.

 

 

 

 

 

Нова українська школа: дидактичні основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Волошенюк О. В., Мокрогуз О. П., Ганик О. В. - Харків : Соняшник, 2020. 160 с., іл.

 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць

 

 

Збірник статей на вшанування ювілею видатного україніста Башкортостану Василя Бабенка / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2020. 460 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

Збірники-щорічники:

 

Матеріали до української етнології : збірник наукових праць / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. Київ, 2020. Вип. 19. 250 с. (15,01 обл.-вид. арк.). Наклад 100 прим. ISSN 2313-8505

 

Слов'янський світ. Щорічник / [голов. ред. Г. А. Скрипник] / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. Вип. 19. 236 с. (14,30 обл. вид. арк.). Наклад 100 прим. ISSN 2522-9834