imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

 Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті / Колективна монографія. Ред-упор. Кузик В.В., Кавунник О.А. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2021, 256 с. з іл.

ISBN 978-617-640-522-1

Дослідження вчених-музикознавців, культурологів, теологів, бібліотекознавців, краєзнавців присвячені культурі й мистецтву Чернігово-Сіверського краю ХХ - початку ХХІ століть. Вивчено та поціновано культуротворення митців, колективів регіону, як носіїв традицій та інновацій Чернігово-Сіверщини в контексті національної культури України минулого й сьогодення. Тексти статей подаються в авторській версії.

Для науковців, аспірантів, студентів мистецьких закладів освіти, краєзнавців, широкого кола читачів, бажаючих знати свій рідний край та роль його митців в життя України, світу.

 


 Найден О. С. Катерина Білокур. «Стихії світу» і космологічна самотність. К. : Видавничий дім «Стилос», 2021. 208 с.

ISBN 978-966-193-134-2

Серед імпозантних та артистично-епатажних постатей митців ХХ ст. постать Катерини Білокур - української селянки в «кухвайці» й хустці - видається не лише чужою та випадковою, а такою, що, поряд із зовнішнім спокоєм і впевненістю в собі, внутрішньо відчуває щемливу гіркоту своєї фатальної самотності. Проте в картинах К. Білокур оптимізм і віра в непереможну силу духовних начал, які продукує сама «матінка природа», домінують над дедалі більше наявною погрозою світові бути поглинутим хтонічною темрявою.

Не досить любима й недостатньо оцінена за життя Катерина Білокур - дочка України, котра прозрівала в ментально-природну сутність нашого життя з його буянням казкової радості, трагічними суперечностями, нестримним волінням поринути в безмежність і болісними зусиллями в намаганнях переступити межу можливостей...

Книга стане в пригоді всім, хто не байдужий до української культури, хто цікавиться процесами та напрямами світового культурного розвитку.