imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

  

 Іваневич Л. А. Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості: монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2021. 797 с. : іл.

У монографії здійснена спроба репрезентувати регіонально-локальну специфіку традиційного вбрання українців Буковинської, Західної, східної та Центральної зон Поділля другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. Подано класифікацію народного одягу регіону за його конструктивно-художніми й функціонально-вжитковими характеристиками. 

Видання розраховане на істориків, етнографів, краєзнавців, культурологів і мистецтвознавців, усіх тих, кому небайдужа українська історія та культура.

 Завантажити

 


 Кара-Васильєва Т. В. Стиль модерн в Україні / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 216 с.: іл.

В монографії розглядаються процеси формування стилю модерн в Україні, який перетворився в національний стиль, ідеї якого на початку ХХ ст. активно функціонували як у Західній, так і у Східній Україні, процес був всеукраїнським, хоча мав свої локальні відмінності, свої джерела інспірації. На східній Україні, завдяки активній позиції В. Кричевського, М. Самокиша відбувалася орієнтація на здобутки українського бароко, на західній Україні - на використання традицій народного мистецтва Гуцульщини. В роботі розглядаються особливості взаємодії просторових мистецтв, аналіз творів архітектури, образотворчого та декоративного мистецтва, їх художньо-виражальні засоби образно-пластичної мови доби модерну. Процеси формування стилю модерн в Україні розглядаються в контексті європейської синхронності.

Книга розрахована на мистецтвознавців, художників, викладачів та студентів вузів, широкого кола читачів-шанувальників мистецтва. 

 


 Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті / Колективна монографія. Ред-упор. Кузик В.В., Кавунник О.А. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2021, 256 с. з іл.

ISBN 978-617-640-522-1

Дослідження вчених-музикознавців, культурологів, теологів, бібліотекознавців, краєзнавців присвячені культурі й мистецтву Чернігово-Сіверського краю ХХ - початку ХХІ століть. Вивчено та поціновано культуротворення митців, колективів регіону, як носіїв традицій та інновацій Чернігово-Сіверщини в контексті національної культури України минулого й сьогодення. Тексти статей подаються в авторській версії.

Для науковців, аспірантів, студентів мистецьких закладів освіти, краєзнавців, широкого кола читачів, бажаючих знати свій рідний край та роль його митців в життя України, світу.

 


 Найден О. С. Катерина Білокур. «Стихії світу» і космологічна самотність. К. : Видавничий дім «Стилос», 2021. 208 с.

ISBN 978-966-193-134-2

Серед імпозантних та артистично-епатажних постатей митців ХХ ст. постать Катерини Білокур - української селянки в «кухвайці» й хустці - видається не лише чужою та випадковою, а такою, що, поряд із зовнішнім спокоєм і впевненістю в собі, внутрішньо відчуває щемливу гіркоту своєї фатальної самотності. Проте в картинах К. Білокур оптимізм і віра в непереможну силу духовних начал, які продукує сама «матінка природа», домінують над дедалі більше наявною погрозою світові бути поглинутим хтонічною темрявою.

Не досить любима й недостатньо оцінена за життя Катерина Білокур - дочка України, котра прозрівала в ментально-природну сутність нашого життя з його буянням казкової радості, трагічними суперечностями, нестримним волінням поринути в безмежність і болісними зусиллями в намаганнях переступити межу можливостей...

Книга стане в пригоді всім, хто не байдужий до української культури, хто цікавиться процесами та напрямами світового культурного розвитку.