imfe.jpg
  English
.
.
.

Законодавча база:

Розпорядження № 409
Закон України про вищу освіту
Закон України про наукову і науково-технічну діяльність

 

Положення, що регламентують освітньо-науковий процес та діяльність Інституту:

Положення про Приймальну комісію

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність

Положення про гаранта освітньо-наукової програми

Положення про організацію освітнього процесу