imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2003

 

 

Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic = Молдо-українські етнокультурні зв'язки в синхронії і діахронії : Simpozionul Ştiinţific Internaţional : ediţia a 6-a, dedicată jubileului a 30 de ani de la fondarea sectorului „Etnologia ucrainenilor" al Centrului de Etnologie al IPC : Chişinău, 10 noiembrie 2021 : Programul și rezumatele comunicărilor / comitetul științific, comitetul de organizare : Victor Ghilaş (preşedinte) [et al.]. Chişinău : UNU, 2021 (Fox Trading SRL). 108 p.

Antetit. [Установи-співорганізатори]: Inst. Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Rep. Moldova, Istit. Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie "M. Rylsky", Ucraina [et al.]. Tit. paral.: lb. rom., ucr. Texte : lb. rom., rusă, ucr. 100 ex.

ISBN 978-9975-62-448-0

У збірнику представлені програма та тези доповідей учасників Міжнародного симпозіуму (VI наукових читань) пам'яті видатного україніста Республіки Молдова - академіка Костянтина Поповича.

Завантажити


 До ювілею Івана Дзюби (до 90‑річчя від дня народження) / [голов. ред. С. Пирожков] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 256 + LXXII с.

ISBN 978-966-02-9642-8

 

  

Завантажити