imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

Засідання РМВ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
16 лютого 2022 р.

 

16 лютого 2022 року у форматі відеоконференції Zoom відбулося засідання Ради молодих учених Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. На початку зібрання голова РМВ м. н. с. Олександр Головко окреслив основні форми реалізації молодіжних ініціатив у рамках загальноінститутських заходів, що відбулися у 2021 році (міжнародних конференцій, круглих столів, ювілейних платформ, наукових симпозіумів, презентацій з популяризації видавничих здобутків), зокрема й тих, що проходили за співучасті нашої установи за кордоном (Республіка Молдова).

 

 

Після коротких підсумків роботи минулого року та побажань від очільника молодіжного осередку ІМФЕ не менш активної та плідної праці цьогоріч, відбулося знайомство колективу з новим учасником - Олександром Коломийчуком - канд. іст. наук, м. н. с. відділу «Український етнологічний центр». Колега окреслив свою творчу біографію та сферу наукових зацікавлень, що пов'язана з актуальними питаннями вивчення і збереження етнокультурної спадщини вимушених переселенців з теренів українсько-польського пограниччя, передусім із Західної Бойківщини, розповів про участь у двох наукових стажуваннях в рамках стипендійних програм для молодих науковців у Польщі.

Аспірант четвертого року навчання відділу декоративного та образотворчого мистецтва Тарас Веремеєнко поділився власним досвідом щодо проходження асистентської педагогічної практики у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Учений секретар Інституту, канд. іст. наук Катерина Бех поінформувала молодих учених з науковими ступенями щодо потреби розробки навчальних програм з народознавчого напряму, передбачених процедурою акредитації у МОН, розповіла аспірантам-здобувачам ступеня доктора філософії про нові вимоги стосовно фахових публікацій. Також присутніх було ознайомлено із розробленим Науковою частиною Положенням про академічну доброчесність наукових співробітників та учасників освітнього процесу та іншими важливими установчими документами, що регламентують діяльність ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

На засіданні було обговорено потребу активізації зусиль молодих учених у справі пропагування дослідницьких здобутків, як персональних, так і всієї установи. Зокрема, було ініційовано поповнення новими дописами науково-популярного ресурсу Інституту - сайту «Етнографія».