imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2018,2017,2016,2015,2014,2013, 2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Народознавча спадщина Хведора Вовка. Кн. 1 / голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ м. М. Т. Рильського. - Київ, 2012. - 248 с. + СХХ с. : іл.

ISBN 978-966-02-6283-6 (загальний)
ISBN 978-966-02-6453-3 (Кн. 1)

 

Завантажити

  Народознавча спадщина Хведора Вовка. Кн. 2 / голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ м. М. Т. Рильського. - Київ, 2012. - 540 с. + VIII с. : іл. 

ISBN 978-966-02-6283-6 (загальний)
ISBN 978-966-02-6454-0 (Кн. 2)

 

Завантажити

  

 


Активное изображениеЄфремова Л. О. Народні пісні Житомирщини (з колекцій збирачів фольклору) / Упорядкув. та вступна стаття Л. О. Єфремової; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.  – К. : Наук. думка, 2012.  – 723 с. : ноти, карти.

ISBN 978-966-00-1291-2

Видання містить записи народних пісень з території сучасної Житомирської області ХІХ–ХХІ ст., яка включає в себе частину Полісся, Волині, межує з Поділлям та Наддніпрянщиною. Цей факт значною мірою обумовлює різноманітність стильових характеристик народної пісенності Житомирщини. Найцікавіші записи з поліського регіону заховали в собі й донині риси архаїчної музичної культури та мови поліщуків, яка сягає історичними кооріннями нематеріальної культури деревлян. Широкий історичний діапазон зосереджених у збірнику пісень дозволяє робити висновки щодо збереженості традиційної пісенної культури Житомирщини та її еволюційних змін. Зібрання пісенного фольклору Житомирщини має ряд покажчиків: географічний, записувачів та виконавців, абетковий та ін. з  перерахованими посиланнями.


Активное изображениеУкраїнський обрядовий фольклор західних земель : Регіональна музична антологія / Уклав Іваницький А.- Вінниця: Нова Книга, 2012. – 624 с. : ноти.

ISBN 979–0–707505–71–7

Фольклор західних земель є регіоном постійних фахових зацікавлень етномузикології, істориків культури, етнографів, палеопсихологів. В науковій розвідці упорядника порушується ряд методологічних проблем, а також наголошено на давніх езотеричних зв’язках між землеробством, ініціальною магією, ґенезою й функціями обрядового музично-пісенного фольклору. Особливістю збірника є подача пісень з урахуванням язичницьких солярних та родинних культів.

 

 


Активное изображениеКоваль-Фучило І. М. Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило; [наук. ред. Л. Іваннікова] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск.

ISBN 978-966-02-6581-3

У збірнику вміщено записи голосінь з усіх регіонів України, а також з етнічних українських земель у Польщі, Білорусі, Російської Федерації. Це друковані та архівні фіксації різних збирачів, власні записи упорядника цього видання (1840–2012 рр.). У коментарях подано інформацію про українську голосільну традицію. Видання містить передмову, покажчик записів наддніпрянської, поліської, бойківсько-опільської, гуцульсько-подільської голосильної традиції, географічний, іменний покажчики.