imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2018,2017,2016,2015,2014, 2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

Активное изображениеКушнірук О. Композитор Олександр Яковчук  / Composer Alexander Jacobchyk. – Буклет. – К.: «Спринт-Сервіс», 2013. – 32 с.

Тут вперше висвітлено життєвий і творчий шлях сучасного українського композитора Олександра Миколайовича Яковчука (нар. 1952 р.), подано характеристику найяскравіших творів, систематизовано повну нотографію за жанровим принципом, зібрано й упорядковано відгуки відомих митців про музику О. Яковчука, вміщено численні світлини з родинного архіву. Видання розраховане на широке коло читачів.

 

 

  


Активное изображениеЧегусова З. Біобібліографічний покажчик / голов. ред. Г. Скрипник ; уклад. : О. Роєнко, Т. Кравченко ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь¬кого HAH України. – К., 2013.

ISBN 978-966-02-6931-6

Біобібліографічний покажчик «Зоя Чегусова» є підсумком 35-річної дослідницької праці наукового співробітника відділу декоративного мистецтва ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь¬кого HAH України, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, президента української секції Міжнародної асоціації арт-критиків AI CA. У покажчику висвітлено основні віхи життя і професійної діяльності мистецтвознавця, подано численні розвідки в галузі декоративного мистецтва України другої половини XX століття, зокрема таких його видів, як професійна художня кераміка, скло, текстиль. У покажчику зібрано окремі видання: монографії, альбоми, посібники, а також публікації в енциклопедіях, наукових збірниках і альманахах, журнальні й газетні статті, рецензії Зої Чегусової, література про неї, відгуки колег на її наукову і творчу роботу. В окремому розділі розкриваються ініціативи Зої Чегусової як куратора й організатора великомасштабних арт-проектів декоративного й образотворчого мистецтва в Україні та за її межами, а також названо перелік каталогів, пов'язаних з їх проведенням.

Завантажити