imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Конференції, круглі столи, семінари

 

1. «Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків» — К., 2002 р.

2. «Всеукраїнська наукова конференція і концерти до 160-річчя від дня народження класика української музики. піаніста. Диригента, педагога, музично-просвітнього і громадського діяча М. Лисенка» — 12-14 листопада 2002 р.

3. «Український етнос у часі і просторі» — 26 червня 2003 р.

4. «Українська художня культура: історія і сучасність» — 27 листопада 2003 р.

5. «Шляхи новаторства в українській музиці ХХ століття. До 115-ї річниці від дня народження А.М. Ревуцького» — 2 березня 2004р.

6. «Людина в просторі етнічної культури (Пам'яті П. П. Чубинського)» — 14-15 травня 2004 р.

7. «Кобзарство в контексті становлення української  професійної музичної культури» — 14 жовтня 2005 р.

8. «Концепції культури в історії української гуманітарної думки ХІХ-ХХ ст.» — 11-12 квітня 2006 р.

9. «Національна культура в контексті сучасних глобалізацій них процесів» — 18-19 грудня 2006 р.

10. «Слов'янське слово і культура в контексті світового розвитку» — 24-25 травня 2007 р.

11. «Народне мистецтво як цілісна система світобачення етносу» — 18-19 жовтня 2007 р.

12. «Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя» — 12 грудня 2007 р.

13. «Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія, методи та тенденції розвитку)» — 17 грудня 2008 р. (Програма ).

14. «Стильова панорама українського мистецтва» — 18 грудня 2008 р. (Програма ).

15.  «Міжнародна наукова конференція, присвячена пам'яті П. П. Чубинського» — 26 березня 2009 р. (Програма ).

16. «Етнос у просторі міжнародної взаємодії. Українсько-японські культурні паралелі» — 27 березня 2009 р. (Програма ).

17. «Народна культура України: традиції і сучасність. Міжнародна наукова конференція, присвячена 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України» — 9 жовтня 2009 р.

18. «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития» — 11-12 ноября 2009 г., Москва

19. «Кітч у сучасній культурі» — 28 травня 2010 р. (Програма ).

20. Міжнародна наукова конференція пам'яті академіка Олександра Григоровича Костюка «Cтиль модерн у культурі» — 4 листопада 2010 р. (Програма ).

21. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України - 90 років) - 8 - 9 грудня 2011 р. (Програма ).

22. «Постать Миколи Лисенка у світовому історико-культурному контексті» — 28–30 березня 2012 р., Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (співорганізатори).

23. «Міжкультурний діалог слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» — 24–25 травня 2012 р., м. Київ, НБУ ім.В.І.Вернадського (співорганізатори) (Програма ).

24. Міжнародна наукова конференція «Українська професійна та етнічна культура: нові ракурси дослідження, інтеграція у світовий цивілізаційний процес» — 22 жовтня 2012 р., Київ.

25. «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті національно-культурних пріоритетів» — 24 травня 2013 р., Київ. (Програма ).

26. ХІІІ європейська наукова конференція ЮНЕСКО IOV «Roots and Routes of Traditional European Cultures in the XXI Century» («Джерела та шляхи традиційної європейської культури у ХХІ ст. — 27 червня 2013 року.

27. Четверта науково-практична конференція «Кролевеччина від давнини до сьогодення» — 20–21 вересня, 2013 р., Кролевець, Сумська обл., Кролевецький районний краєзнавчий музей, Музей кролевецького ткацтва (співорганізатори).

28. «Вітчизняна та зарубіжна україністика на рубежі століть» — жовтень, 2013 р., Київ.

29. VIII Міжнародний конгрес україністів «Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / Національна академія наук України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України,  Міжнародна асоціація україністів, Київська міська державна адміністрація, Міністерство культури України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / — 21–24 жовтня 2013 р., Київ (Програма ).

30. «Слов’янський світ у культурному просторі ХХІ століття» — 20 травня 2014 року, Київ, Національна бібліотека України ім.В.Вернадського (співорагінізатори).

31. Наукова сесія до 125-річчя від дня народження академіка Л.М.Ревуцького — 26 травня 2014 р., Київ.

32. Круглий стіл відділу УЕЦ «Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації та відновленні миру в Україні» (Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 16 липня 2014 р., Київ.

33. Круглий стіл «Завдання гуманітарних наук та МАУ в ситуації сучасної гуманітарної кризи» (Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 10 вересня 2014 р., Київ.

34. Науковий семінар «Культурні маркери сучасної національної ідентичності» (Харківський національний університет імені М.Каразіна, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 22 жовтня 2014 р., Харків (співорганізатори).

35. Круглий стіл «Сучасні мовно-культурні проблеми Сходу та Півдня України» (Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 29 жовтня 2014 р., Київ.

36. Науковий семінар «Проблеми національної ідентичності» (Одеський національний університет імені І. Мечникова, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). — 15 грудня 2014 р., Одеса (співорганізатори).

37. Наукова сесія ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з нагоди 200 річчя від дня народження Михайла Вербицького. — 30 квітня 2015 р., Київ.

38. Наукова сесія ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, присвячена вшануванню 120-річчя від дня народження Максима Тадейовича Рильського. — 19 травня 2015 р., Київ.

39. Круглий стіл ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України» — 22 вересня 2015 р., Київ.

40. Науковий семінар «Проблеми сучасної фольклористики» - 11 листопада 2015 р., Київ.

41. Всеукраїнська наукова конференція «Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, кінематограф, музика, образотворче мистецтво» - 22 листопада 2015 р., Київ.

42. Науковий семінар аспірантів ІМФЕ в рамках Всеукраїнського фестивалю науки в Україні (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво) - 19 травня 2016 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво (співорганізатори).

43. VІІ Міжнародна наукова конференція «Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов'янських культур» (до Дня слов'янської писемності і культури) (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Національна академія наук України, Український комітет славістів НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) - 24 травня 2016 р., м. Київ, НБУВ ім. В. І. Вернадського (співорганізатори).

44. Круглий стіл «Кіноосвіта Польщі: досвід синергії кіногалузі і освіти. Кіно як засіб формування національної ідентичності» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Польський Інститут в Києві, Міністерство освіти і науки України, Академія української преси, Національна спілка кінематографістів України) - 30 червня 2016 р., м. Київ, Будинок кіно НСКУ (співорганізатори).

45. Науково-практична конференція «Образ шахтарського краю в екранних мистецтвах» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Асоціація кінокритиків Національної спілки кінематографістів України, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Національний центр Олександра Довженка) - 28-29 жовтня 2016 р., м. Київ, Будинок кіно НСКУ (співорганізатори).

46. Науковий семінар із циклу «Рильські читання. Полоністичні сильветки» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво) - 17 листопада 2016 р., м. Київ, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського в Голосієво (співорганізатори).

47. Міжнародна науково-практична конференція «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України» - 25 травня 2017 р., ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, м. Київ.