imfe.jpg
  English
.
.
.

На базі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України діють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Галузь науки

Спеціальність

Строк дії ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.227.01

Історична

07.00.05 - етнологія

28.12.2017-28.12.2020

Філологічна

10.01.07 - фольклористика

28.12.2017-28.12.2020

Спеціалізована вчена рада Д 26.227.02

Мистецтвознавча

17.00.03 - музичне мистецтво

26.00.01 - теорія та історія культури

24.10.2017-24.10.2020