imfe.jpg
  English
.
.
.

Основним напрямком міжнародного наукового співробітництва є розробка спільних тем наукових досліджень, реалізація спільних наукових проектів, підготовка узагальнюючих (фундаментальних) видань (участь у наукових конференціях, обмін науковою інформацією та літературою, рецензування наукових праць тощо).

Інститут здійснює міжнародне наукове співробітництво з такими науковими установами: Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь); Гомельський державний університет імені Ф. Скарини (м. Гомель, Білорусь); Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН (м. Софія, Болгарія); Хайфський університет (м. Хайфа, Ізраїль); Інститут українських студій Альбертського університету (м. Едмонтон, Канада); Інститут фольклору Академії наук та мистецтв Македонії (м. Скоп'є, Македонія); Інститут фольклору ім. Марка Цепенкова (м. Скоп'є, Македонія); Інститут археології та етнології ПАН (м. Варшава, Польща); Інститут мистецтвознавства ПАН (м. Варшава, Польща); Інститут літературних досліджень ПАН (м. Варшава, Польща); Інститут імені Оскара Кольберга (м. Познань, Польща); Польське народознавче товариство (м. Вроцлав, Польща); Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща); кафедра україністики Варшавського університету (м. Варшава, Польща); кафедра україністики Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща); Академія імені Я. Длугоша (м. Ченстохова, Польща); Інститут світової літератури РАН (м. Москва, РФ); Інститут теорії мистецтва Художньої академії РФ (м. Москва, РФ); Інститут антропології та етнології імені М. Міклухо-Маклая РАН (м. Москва, РФ); Музей антропології та етнології ім. Петра Великого РАН (Кунсткамера) (м. Санкт-Петербург, РФ); Інститут балканознавства Сербської академії наук і мистецтв (м. Белград, Сербія); Міжнародний славістичний центр та філологічний факультет Белградського університету (м. Белград, Сербія); Інститут етнології Словацької академії наук (м. Братислава, Словаччина); Музей української культури (м. Свидник, Словаччина); Інститут фольклористики та етнології (м. Загреб, Хорватія); Інститут етнографічних досліджень УАН (м. Будапешт, Угорщина); Угорське етнографічне товариство (м. Будапешт, Угорщина); Інститут славістики Дебреценського університету (м. Дебрецен, Угорщина); кафедра етнології та антропології Сегедського університету (м. Сегед, Угорщина); кафедра славістики Віденського університету (м. Відень, Австрія); Слов'янська бібліотека в Празі (м. Прага, Чехія); Міжнародна організація з народної творчості IOV (ЮНЕСКО).

Із зазначеними установами укладено низку угод про наукове співробітництво та виконання спільних проектів. У рамках міжнародного співробітництва видано матеріали XXXV Міжнародної баладної конференції SIEF (К., 2009); двотомник вибраних фольклористичних праць Ореста Зілинського (К., 2012), 13 спецвипусків журналу «Народна творчість та етнологія», присвячених французькій, польській, угорській, ізраїльській, японській, македонській, білоруській, російській, турецькій, румунській, хорватській, сербській та болгарській фольклористиці та етнології, двотомник «Сучасна зарубіжна етнологія» (К., 2012) та інші.