imfe.jpg
  English
.
.
.

СМОЛІЙ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу декоративно-прикладного мистецтва.

Народилася 1957 року в м. Карл-Маркс-штадт (нині Хемниць, Німеччина). Мистецьку освіту здобула в Дніпропетровському державному музичному училищі ім. М. Глинки (1976, фортепіанне відділення; нині Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глинки) та Київському державному художньому інституті (1984, факультет теорії та історії мистецтва; нині Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). Працювала в Державному музеї українського народного декоративного мистецтва та Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва УРСР. У 1993 році закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ за спеціальністю 17.00.06 - «декоративне та прикладне мистецтво», відтоді працювала у відділі образотворчого мистецтва, а з 2006 року - у відділі декоративно-прикладного мистецтва.

Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Хатнє малювання Петриківки другої половини ХІХ - першої третини ХХ століття (витоки, еволюція, художні особливості)».

Член Національної Спілки художників України.

Має біля 300 публікацій у фахових виданнях.

Сфера наукових зацікавлень: теорія та історія народного мистецтва, золототкацтво ХVІІ - ХVІІІ ст., декоративне мистецтво та архітектура України кінця ХІХ - початку ХХ ст., історія українського мистецтвознавства.

Основні напрями досліджень: українське народне малювання (хатнє, станкове, мальоване дерево) ХІХ - ХХ ст., писанкарство ХІХ - ХХ ст., ткані пояси ХVІІІ ст., архітектурний декор доби історизму та модерну (зокрема, кахляні печі, керамічні іконостаси), збирачі й дослідники народного мистецтва Катеринославщини першої третини ХХ ст.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КІНЦЯ 2010 - ПОЧАТКУ 2015 РОКІВ:

1. Смолій Ю. Колекції хатнього малювання Катеринославщини, зібрані Євгенією Евенбах: історичний аспект // Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. - К.: ТОВ «ХІК», 2010. - С. 66-76.
2. Смолій Ю. Слуцький пояс як елемент козацького вбрання: термінологія, історія виробництва, марки, стилістика // Заповідна Хортиця: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Історія запорозького козацтва: в пам'ятках та музейній практиці» /Зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2010. - С. 272-277.
3. Смолій Ю. Слуцькі пояси: українське культурне поле // МІСТ. - К.: ХІМЖЕСТ, 2010. - С. 360-375.
4. Смолій Ю. Хатнє малювання // Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. - К., 2011. - Т. 4. Народне мистецтво і художні промисли ХХ ст. - С. 257-278. (У співавт. з Н. Студенець.).
5. Смолій Ю. О. Хатнє малювання Петриківки другої половини ХІХ - першої третини ХХ століття (витоки, еволюція, художні особливості): : Автореф. дис...канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К., 2011. - 16 с.
6. Тетяна Кара-Васильєва: Бібліографічний покажчик. - К.: ІМФЕ НАНУ, 2011. - 6 др. арк.
7. Смолій Ю. Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовського в Києві: власники, виробництво, каталоги // Студії мистецтвознавчі. - 2012. - № 4. - С. 158-173.
8. Смолий Ю. А. Домовая роспись Екатеринославщины первой трети ХХ столетия: история формирования коллекции Днепропетровского национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого // Этнографические коллекции в музеях: культурные стратегии и практики. - СПб, 2013. - С. 161-168.
9. Смолій Ю. Хатнє малювання Катеринославщини 1910-х років: історія формування колекцій Дніпропетровського національного історичного та Російського етнографічного музеїв // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. - Луцьк: Волинські старожитності, 2013. - С. 50-55.
10. Смолій Ю. Хатнє малювання Катеринославщини першої третини ХХ століття: історія формування колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. - Львів, 2013.
11. Смолій Ю. Художник і час: життєпис Євгенії Прибильської // Студії мистецтвознавчі. - 2014. - Ч. 4.
12. Смолій Ю. Орнаментика писанок Волині другої половини ХІХ століття // Науковий збірник Луцького краєзнавчого музею.

 

01.07.2015