Шановні учасники
ІХ Міжнародного конгресу україністів!


Просимо Вас у двотижневий термін до 17.07.2018 надіслати матеріали Вашої доповіді на електронну адресу ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України Ця адреса ел. пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Яваскрипт. , оскільки прийнято рішення про їх опублікування до кінця жовтня 2018 р.
У випадку відсутності Ваших матеріалів у зазначений термін Оргкомітет не зможе забезпечити їх опублікування.

З повагою, Оргкомітет

  Вимоги до оформлення статей
для публікації доповідей IХ Міжнародного конгресу україністів

 

Розмір - від 10 до 15 сторінок.

Матеріали приймаються у форматі Microsoft Word, гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, міжрядковий інтервал - 1,5; поля: зліва - 2,5 см, справа, зверху і знизу - по 1,5 см.

Ім'я та прізвище автора (авторів) вказується у верхньому правому куті. Назва статті - посередині, жирним шрифтом.

На початку статті подається коротка анотація і ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках (через кому після номера джерела вказується сторінка), наприклад: [3, с. 98].

Список використаної літератури подається в кінці статті в алфавітному порядку і оформлюється відповідно до вимог публікації статей у фахових журналах.

Статті просимо подавати однією з робочих мов Конгресу - українською, російською або англійською.