imfe.jpg
  English
.
.
.

Упродовж 2016 року наукові співробітники ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
працюють над такими науковими темами:

 

1. Декоративне мистецтво України ІХ-ХХІ ст.: стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст (відділ декоративно-прикладного мистецтва) (І кв. 2016 - 4 кв. 2018 рр.)

2. Особливості вияву в українському образотворчому мистецтві світових мистецьких стилів та напрямів. Від Середньовіччя до сучасності (відділ образотворчого мистецтва) (І кв. 2016 - 4 кв. 2018 рр.)

3. Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору.
Кн. 1: «Обрядовий фольклор Волині та Західного Полісся»,
Кн. 2: «Позаобрядовий фольклор Волині та Західного Полісся (відділ етномузикології) (І кв. 2016 - 4 кв. 2018 рр.)

4. Проблема художнього синтезу в українській культурі: міжвидова і міжжанрова взаємодія в театрі, музиці, образотворчому мистецтві. (відділ театрознавства та культурології) (І кв. 2016 - 4 кв. 2018 рр.)

5. «Модифікації реалізму в екранних мистецтвах» (відділ кіно) (І кв. 2014 - 4 кв. 2016 рр.)

6. «Етнокультура, ідентичність та етносоціальні процеси в Україні: європейський вимір. Слобідська Україна» (відділ УЕЦ) ( І кв. 2015 - 4 кв. 2017 рр.)

7. «Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурс» (відділ музики) (І кв. 2015 - 4 кв. 31.12.2017 рр.)

8. «Фольклорна культура слов'ян європейських країн: сучасні трансформації та динаміка жанрово-стильової системи» (відділ зарубіжний) (І кв. 2015 - 4 кв. 2017 рр.)

9. «Українська фольклористика: академічний дискурс і навчально-освітній процес» (відділ фольклористики) (І кв. 2014 - 4 кв. 2016 рр.)
10. «Українська професійна та етнокультура: нові ракурси дослідження. Інтеграція в світовий цивілізаційний процес» (відділ УЕЦ, декоративного мистецтва, музики) (І кв. 2012 - 4 кв. 2016 рр.).

 


 

Упродовж 2015 року наукові співробітники ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
працюють над такими науковими темами:

 

1.«Модифікації реалізму в екранних мистецтвах» (відділ кінознавства) (І кв. 2014 – IV кв.2016 рр.).

2.«Етнокультура, ідентичність та етносоціальні процеси в Україні: європейський вимір. Слобідська Україна» (відділ «Український етнологічний центр») ( І кв. 2015 – IV кв.2017 рр.).

3.«Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурс» (відділ музикознавства) (І кв. 2015 – IV кв.  31.12.2017 рр.).

4.«Фольклорна культура слов’ян європейських країн: сучасні трансформації та динаміка жанрово-стильової системи» (відділ зарубіжної фольклористики) (І кв. 2014 – IV кв. 2016 рр.).

5.«Українська фольклористика: академічний дискурс  і навчально-освітній процес» (відділ фольклористики) (І кв. 2014 – IV кв. 2016 рр.).

6.«Декоративне мистецтво України крізь віки» (відділ декоративно-прикладного мистецтва) (І кв. 2013 – IV кв. 2015 рр.).

7.«Музичний фольклор Центрального Подніпров'я»  (відділ етномузикології)  (І кв. 2013 – IV кв. 2015 рр.).

8.«Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво» (відділ культурології і театрознавства) (І кв. 2013 – IV кв. 2015 рр.).

9.«Українське мистецтво на переломі епох: Образ. Трансформації. Стиль» (відділ образотворчого мистецтва) (І кв. 2013 – IV кв. 2015 рр.).

10.«Українська професійна та етнокультура: нові ракурси дослідження. Інтеграція в світовий цивілізаційний процес»  (відділ «Український етнологічний центр,відділ декоративно-прикладного мистецтва, відділ музикознавства) (І кв. 2012 –  IV кв. 2016 рр.).

 


 

У 2014 р. відкрито 2 наукові теми:

 

1. “Українська фольклористика: академічний дискурс і навчально-освітній процес”;

2. “Модифікації реалізму в екранних мистецтвах”.