imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005

   

 

 Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Т. 2 / Василь Кравченко ; упоряд. О. Рубан ; Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К. : ІМФЕ, 2009. - 640 с. : іл.

ISBN 978-966-02-4614-0 (загальний)
ISBN 978-966-02-5535-7 (Т2)

У книзі представлено етнографічні та фольклорні матеріали з архіву В. Кравченка, що зберігаються в Наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ, зібрані дослідником та його кореспондентами - В. Лук'яновим, І. Бехом-Казчуком, В. Бехом-Казчуком та ін. у с. Бехи Коростянської округи. Обсяг, багатоманітність, достовірність матеріалів створюють виключну можливість для їх використання науковцями - етнологами, фольклористами, істориками, мовознавцями, культурологами, а також студентами й усіма, хто цікавиться історією культури свого народу.

Завантажити


Відроджені шедеври. Книга-альбом. — К.: Новий друк, 2009. — 88 с. Автор ідеї та куратор виставки: Т.Кара-Васильєва (Київ) / Науковий консультант: Г. Коваленко (Москва)  Фотозйомка: В.Костюкова, А.ГТрибєга. Упорядкування видання: Т.Кара-Васильєва. Координатор виставки: В. Костюкова. Тексти: Т.Кара-Васильєва (Київ), Г.Коваленко (Москва). Використані фотодокументи з архіву ІМФЕ ім. М.Рильського НАН України (Ф.48), а також архіву МУНДМ та приватних художніх колекцій Києва, Москви, Санкт-Перербурга. 

ISBN 978-966-8527-76-0 

В книзі-альбомі розкрито грандіозний експеримент співпраці провідних художників-авангардистів О.Екстер, Є.Прибильської, Л.Попової та інших і народних майстрів Г.Собачко-Шостак, Є.Пшеченка, В .Довгошиї, які уславили українську вишивку на початку XX століття в усьому світі.


 Ой по горі вітер віє: збірник українських народних пісень з Буковини в записах Пилипа Мотуляка / [упоряд. О. П. Кушнірук]. - Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. - 120 с.

ISMN M-707516-07-2

У збірнику представлено 70 буковинських народних пісень, зібраних протягом 1953-1956 років у Кельменецькому, Сокирянському, Хотинському районах Чернівецької області. Доповнюють збірник вперше опубліковані матеріали про його упорядника - засновника Волинської музикознавчої і композиторської школи Пилипа Павловича Мотуляка (коротка біографія, спогади сучасників, перелік музичних творів й наукових праць, фото).
Для широкого кола читачів - шанувальників української народної пісні.
Публікується вперше.