imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,20082007,2006,2005

 

 

 Кравченко В. Зібрання творів. Т. 1. Етнографічна спадщина Василя Кравченка / Василь Кравченко ; заг. ред. Г. Скрипник ; Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К. : ІМФЕ, 2007. - 254 с. : іл.

ISBN 978-966-02-4614-0 (загальний)
ISBN 978-966-02-4615-7 (Т. 1)

У книзі представлено етнографічні та фольклорні матеріали з архіву В. Кравченка, що зберігаються в Наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ. Обсяг, багатоманітність, достовірність матеріалів створюють виключну можливість для їх використання науковцями - етнологами, фольклористами, істориками, мовознавцями, культурологами, а також студентами й усіма, хто цікавиться історією культури свого народу.

Завантажити