imfe.jpg
  English
.
.
.

Відділ архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів
Розпорядження КМУ від 11.02.04р. №73-р
Заключний звіт про проведення у 2009 р. робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування
Розпорядження №198 президії НАН України
Акт про склад і стан наукового об’єкта, що становить національне надбання
Наукові об'єкти, що становлять національне надбання
Анкета наукового об’єкта, що становить національне надбання