imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007, 2006,2005,2004

 

  

 Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ століття). – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. – 2006. – 824 с. : іл. 16 с.

ISBN 966-02-4101-1

Енциклопедичний словник «Художня культура західних і південних слов’ян (XIX – початок XX століття)» не має аналогів серед славістичних видань. Статті відображають національну своєрідність культурних та мистецьких процесів, що відбувалися в західних та південних слов’ян у XIX – на початку XX ст., ознайомлюють з персоналіями фольклористів, композиторів, художників, театральних діячів та культурно-мистецькими центрами й осередками.

Завантажити


Українська музична енциклопедія / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; Г. Скрипник (голов. ред.); А. Калениченко (заст. голови), І. Сікорська (відп. секретар).

Т. 1 : А–Д / редкол. тому: А. Калениченко, А. Муха (співголови), І. Сікорська (заст. голови), Н. Костюк (наук. ред.), О. Кушнірук (відп. секретар). – 2006. – К. – 680 с.

ISBN 966-02-4099-6 (загальний)

Енциклопедичні статті містять інформацію про персоналїї композиторів, музикознавців, педагогів, виконавців, режисерів, сценографів, балетмейстерів-хореографів та діячів інших сфер музичної культури; народну й професійну музику, її жанри, види, форми, стилі, течії, напрями, інструментарій; музичне виконавство, мистецькі колективи, театральне й концертне життя, музикознавство та його поняттєвий апарат; творчі й наукові школи; спеціальну освіту; музичні установи й організації, галузеві видавництва, періодику.


Державний гімн України: Популярний історичний нарис / Упорядники: М. П. Линник, В. М. Пономаренко; Автор тексту М. П. Загайкевич. - Київ : Музична Україна, 2006. - 55 с.

ISBN 966-8259-19-X

Науково-популярне видання «Державний гімн України» присвячена історії виникнення та становлення пісенного символу нашого народу, твір, де поетичний текст і музика становлять органічну художню цілісність, бездоганно точно й чітко відтворюють національну ментальність, здатні піднімати на подвиги, на боротьбу за свободу і людські права.
Видання буде цікавим усім свідомим громадянам України.

 

 

 


Сергій Щербаков : Каталог акварельних композицій / Текст О. С. Найден. - Київ-Рівне : Видавництво «Планета-Друк», 2006. - 119 с. : іл.

ISBN 966-8851-04-8

Видання присвячене творчості українського художника-графіка та живописця Сергія Щербакова, який живе та працює в м. Київ. Твори С. Щербакова наділені певною професійною змістовністю, у якій представлена особлива буттєва спроможність, сенс якої полягає в намаганні продовжити час існування того, що людина створює. Ошатне видання-каталог вміщує акварельні роботи мистця і буде цікавим для усіх поціновувачів мистецтва.