imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009,2008,2007,2006, 2005,2004

 

  

Путівник по особових фондах Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; відп. ред. Г. А. Скрипник ; заг. ред. Г. В. Довженок. - К., 2005. - 408 с.

ISBN9 66-02-3864-9

У «Путівнику» містяться дані про 43 особові фонди українських учених, митців, діячів культури - етнологів, фольклористів, ­мистецтвознавців, композиторів, художників, театральних діячів. Серед документів – рукописи наукових і творчих праць, фольклорно-етнографічних матеріалів фондоутворювачів, листування, біографічні матеріали та матеріали їхньої службової та громадської діяльності. 

Завантажити