imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010,2009, 2008,2007,2006,2005,2004

 

  

Українська музична енциклопедія / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; Г. Скрипник (голов. ред.); А. Калениченко (заст. голови), І. Сікорська (відп. секретар).

Т. 2 : Е–К / редкол. тому: І. Сікорська (голова, наук. ред.), Н. Костюк (заст. голови). – 2008. – К. – 664 с.

ISBN 966-02-4099-6 (загальний)

Енциклопедичні статті містять інформацію про персоналїї композиторів, музикознавців, педагогів, виконавців, режисерів, сценографів, балетмейстерів-хореографів та діячів інших сфер музичної культури; народну й професійну музику, її жанри, види, форми, стилі, течії, напрями, інструментарій; музичне виконавство, мистецькі колективи, театральне й концертне життя, музикознавство та його поняттєвий апарат; творчі й наукові школи; спеціальну освіту; музичні установи й організації, галузеві видавництва, періодику.


Спеціальні історичні дисциплін: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. - К.: Либідь, 2008. - 520 с.

ISBN 978-966-06-0538-1

Пропоноване видання репрезинтує комплекс традиційних та модерних спеціальних історичних дисциплін, частина яких має давню історію, традиції, наукові школи, а деякі перебувають на етапі свого становлення. Значну увагу приділено визначенню предмета дисципліни, її об'єкта, завдань, методів дослідження та місця в структурі історичної науки. Простежується внесок у розвиток спеціальних галузей історії провідних учених-гуманітаріїв, наукових осередків та інституцій.

 

 


 Антон Муха [Текст]: бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; уклад. О. Кушнірук. - К. : [Б. в.], 2008. - 54 с.

Бібліографічний покажчик охоплює науковий і творчий доробок відомого українського вченого-музикознавця та композитора, доктора мистецтвознавства, професора, Лауреата премії ім. М. В. Лисенка Антона Івановича Мухи.
Покажчик розрахований на музикознавців, педагогів, працівників бібліотек та інформаційних служб, студентів вищих та середніх навчальних музичних закладів, любителів музики.