imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Довідково-енциклопедичні видання

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004

 

 

Частотний каталог українського пісенного фольклору. В трьох частинах. Ч. І. Опис. - К., Наук, думка, 2009. - 720 с.

ISBN 978-966-00-0995-Х

Перша частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить опис понад 900 найпоширеніших творів дитячого, календарного та родинно-обрядового фольклору, народних балад, пісенної лірики та ліро-епічних пісень. Опис включає код пісні за каталогом, основну сюжетну лінію, найпоширеніші початкові слова (інципіти), основні (частотні) стильові характеристики фольклорного твору, його регіональне поширення. Друга міститиме основні покажчики з коментарями, третя складе хрестоматію найпоширеніших пісенних творів за частотним каталогом.

 


Сегеда С. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. - Київ : Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2009. - 444 с.

ISBN 978-966-1530
ISBN 966-81-74-12-7 (серія)
 

На сторінках цієї книги читач знайде відповіді на багато питань, пов'язаних із життям та діяльністю знакових постатей в історії українського народу - таких, як П. Конашевич-Сагайдачний, Б. Хмельницький, П. Дорошенко, І. Мазепа та інші. Оповіді про місцезнаходження та долю поховань визначних державних, військових і культурних діячів ведуться на тлі бурхливих подій української історії.
Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться історичним минулим України.
 

 Литвинова О. Музика в кінематографі України : Каталог. Ч. 1. Автори музики художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України / Ольга Литвинова ; НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ : Логос, 2009. - 453 с.

ISBN 978-966-171-141-8
ISBN 978-966-171-144-9 (Ч. 1)

Каталог «Музика в кінематографі України» є першою спробою якнайширшого презентування персоналій авторів музики фільмів, які створювалися на кіностудіях України. Перша частина містить понад 400 довідок про творців музики художньо-ігрових фільмів - від періоду німого кіно до наших днів.
Видання розраховане на фахівців і широке коло читачів, які прагнуть ознайомитися з історією вітчизняного мистецтва.

Завантажити


 Людмила Матвійчук [Текст]: бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. спілка композиторів України; уклад. О. Кушнірук. - К. : [б. в.], 2009. - 23 с.

Бібліографічний покажчик охоплює творчий доробок відомої української композиторки, професора, заслуженого діяча мистецтв України Людмили Сергіївни Матвійчук (1957-2007).
Покажчик розрахований на музикознавців, педагогів, працівників бібліотек та інформаційних служб, студентів вищих та середніх навчальних музичних закладів, любителів музики.

 

 

 


 Олена Немкович [Текст]: бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; [уклад. Ольга Кушнірук; ред.-бібліограф Ольга Роєнко]. - К. : [б. в.], 2009. - 30 с.: фотогр.

Бібліографічний покажчик, що охоплює науковий доробок українського вченого-музикознавця, доктора мистецтвознавства, провідного наукового співробітника ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України Олени Миколаївни Немкович, підготовлений до 50-річчя від дня її народження.
Покажчик розрахований на музикознавців-науковців і педагогів, працівників бібліотек та інформаційних служб, студентів вищих і середніх музичних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями українського мистецтвознавства, загалом національної культури.