imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007, 2006,2005

 

 

Петров В. Мислення родового суспільства (на підставі археологічних і етнографічних джерел) / [голов. ред. Г. Скрипник, упоряд. В. Корпусова] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2006. 165 с.

ISBN 966-02-4097-Х

Праці видатного українського мислителя, ученого, письменника професора В. П. Петрова (Домонтовича) (1894-1969) «Основні проблеми фольклору й ідеології первіснообщинного періоду» та «Матери-родоначальницы. Антропоморфные изображения матерей-родоначальниц» більш як шістдесят років залишалися невідомими науковій громадськості і друкуються вперше. Вони присвячені одній з найскладніших і малодосліджених філософських проблем - мисленню людини первісної доби. Використання археологічних й етнографічних джерел дозволило авторові по-новому висвітлити питання про категорії мислення, уявлення та поняття первісної людини, простежуючи послідовність розвитку від уявлення до образу і обряду. Істотним моментом дослідження є встановлення зв'язків розглянутих уявлень з одним з найархаїчніших прошарків в українському фольклорі та критичний перегляд тлумачення чарівної казки, запровадженої В. Проппом. Праці започатковують створення авторської концепції історіософії. Книга призначена для етнологів, фольклористів, філософів, археологів, істориків, культурологів та всіх зацікавлених давньою минувшиною людства.

Завантажити


 Етнографічні писання Костомарова : репринтне видання / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; відп. за вип. Г. А. Скрипник. – К. : Вид-во ІМФЕ НАН України, 2006. – 352 с.

ISBN 966-02-4098-8

«Сей том містить в собі звичаї і обряди, що належать до певних сезонів і днів, а також і зв’язані з ними вірування. Ми включили сюди також пісні, що співаються тільки в певних порах року і становлять окремий і богатий відділ народньої поезії. Такі пісні весняні» і т. д. «Всі сі пісні — більше ніж які-небудь инші заховують в собі останки глибокої примітивної (первобытной) старовини — хоч і з змінами нагромадженими пізнішими віками. Ми звертаємо на них увагу учених етнографів і археольогів, бо се дуже важний матеріял для зрозуміння життя і поезії наших предків».

 

 


 Народні пісні : Записи Людмили Єфремової. - Київ : Наукова думка, 2006. - 575 с.

ISBN 966-00-0437-0 

У збірнику вміщено пісні, записані упорядником у Донецькій, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях, починаючи від студентської експедиції 1976 року до 2004 року. Пісні упорядковано за жанровим принципом з урахуванням процесів сучасної народної піснетворчості та мовної належності фольклорних зразків.
Збірник розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.