imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007, 2006,2005

 

 

Етнографічні писання Костомарова : репринтне видання / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; відп. за вип. Г. А. Скрипник. – К. : Вид-во ІМФЕ НАН України, 2006. – 352 с.

ISBN 966-02-4098-8

«Сей том містить в собі звичаї і обряди, що належать до певних сезонів і днів, а також і зв’язані з ними вірування. Ми включили сюди також пісні, що співаються тільки в певних порах року і становлять окремий і богатий відділ народньої поезії. Такі пісні весняні» і т. д. «Всі сі пісні — більше ніж які-небудь инші заховують в собі останки глибокої примітивної (первобытной) старовини — хоч і з змінами нагромадженими пізнішими віками. Ми звертаємо на них увагу учених етнографів і археольогів, бо се дуже важний матеріял для зрозуміння життя і поезії наших предків».

 

 


Народні пісні : Записи Людмили Єфремової. - Київ : Наукова думка, 2006. - 575 с.

ISBN 966-00-0437-0 

У збірнику вміщено пісні, записані упорядником у Донецькій, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях, починаючи від студентської експедиції 1976 року до 2004 року. Пісні упорядковано за жанровим принципом з урахуванням процесів сучасної народної піснетворчості та мовної належності фольклорних зразків.
Збірник розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.