imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006, 2005

 

 

Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2. Коментар / Упоряд. та ред. А. Іваницького. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 383 с.

ISBN 966-02-3858-4 (загальний)
ISBN 966-02-3860-6 (Ч. 2)

«Коментар» К. Квітки до збірника 1922 року – єдине у світовій етномузикології розгорнуте критико-текстологічне дослідження, де автор аналізує власну музично-етнографічну діяльність зі збирання (документування) народної музики протягом чверті століття. «Коментар» містить польові спостереження, спогади про співаків (Івана Франка, Максима Микитенка, Софію Москальську та багатьох інших), дослідження, типологічні порівняння зразків слов’янської народної музики, аналітичні коментарі до мелодій і текстів. Видається уперше. «Коментар» написано російською мовою у московський період діяльності вченого. Це спричинило двомовність видання. У «Коментарі» К. Квітка довершив розробку теорії ритмоструктурної типології, яка вивела етномузикологію на рівень історичної дисципліни, відкрила нові перспективи дослідження проблем етногенезу, міграції та асиміляції в етнічних процесах. «Коментар» адресований науковцям, студентам, – усім, кого цікавлять передові наукові здобутки музичної етнографії та історія національної культури.


Колесса Ф. Історія української етнографії / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; Передмова Г. А. Скрипник. - Київ, 2005. - 368 с.

ISBN 966-02-3763-0

Праця академіка Ф. М. Колесси присвячена історії етнографії та фольклористики. Робота не була опублікована за життя автора і зберігається в єдиному примірнику в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Проте праця не втратила своєї актуальності і донині. Вона є не лише унікальним джерелом для науковців з історії української етнографії, а й буде цікавою для широкого загалу вчених-гуманітаріїв.

Завантажити