imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009, 2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Історія українського мистецтва : У 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; ред. тому Р. Михайлова, Р. Забашта. – К., 2008. – Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. – 710 с.

ISBN 966-024-103-8 (загальний)
ISBN 978-966-02-4914-1 (Т.1)

У цьому томі автори поставили за мету реконструювати цілісний образ найдавніших етапів мистецького життя на українських землях, переважно на прикладі тих артефактів, що постали на них та збереглися до наших днів. У ній представлено мистецтво пізньопалеолітичного населення України, енеолітичної людності (зокрема, подано неперевершеної майстерності зразки кераміки носіїв трипільської культури; репрезентовано пам’ятки образотворчості народів бронзової доби, кімерійців, скіфів, сарматів (особливо вишукані ювелірні (золоті й срібні) вироби – чаші, пекторалі, амфори, золоті оздоби парадного вбрання, рельєфні зображення сюжетів і сцен зі скіфського життя, кам’яні скульптури тощо). Розлогі розділи тому присвячені образотворчому мистецтву та художнім ремеслам населення античних держав Північного Причорномор’я, культурна традиція яких мала безпосередній вплив на мистецькі процеси на цих територіях у наступні епохи. Чи не вперше розглянуто в контексті історії мистецтва пам’ятки кельтського населення та латенізованих культур. Значно повніше висвітлено культурну спадщину праслов’янського й готського населення українських земель тощо.

Завантажити


ДОСЛІДНИКИ  УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ:  невідоме  та маловідоме: Колективна монографія / За редакцією доктора філологічних наук М.К.Дмитренка. - К.: Видавець Микола Дмитренко, 2008. - 384 с.

ISBN 966-7421-44-1

До колективної монографії ввійшли розвідки про невідомі та маловідомі факти з життя та діяльності видатних дослідників українського фольклору XIX — початку XX століть. Автори вперше до наукового обігу подають чимало архівних матеріалів, що висвітлюють проблеми теорії фольклору, історії фольклористи¬ки, внеску діячів науки і культури у національне відродження.

 

 


ДМИТРЕНКО Микола Костянтинович. УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА: Акценти сьогодення /Розвідки, статті. - К.: Видавництво "Сталь", 2008. - 236 с.

ISBN 978-966-1555-16-6

До книги ввійшли розвідки, статті відомого вченого про стан і перспективи розвитку української фольклористики, про народні думи, символи українського фольклору, дослідників усної творчості.

 

 

 

 


ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ /Упоряд., передмова М. К. Дмитренка.— К.: Видавець Микола Дмитренко, 2008.-176 с.

SBN 966-7421-41-0

До збірки ввійшли зразки народного мудрослів'я на різні теми. Це своєрідна крилата енциклопедія мудрості українців.

 

 

 

 


Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - К. : Мистецтво, 2008. - 464 с. : іл.

ISBN 978-966-577-188-3

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер'єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку XX століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.