imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008, 2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007. – Т. 5 : Мистецтво XX століття. – 1048 с.

ISBN 966-024-103-8 (загальний)
ISBN 966-02-4107-0 (Т.5)

Цей том, присвячений мистецтву ХХ століття, є, власне, першою спробою накреслити і дати об’єктивну оцінку основним процесам, що відбувалися впродовж усього минулого століття в художньому житті на теренах нашої країни, намаганням відтворити цілісну картину мистецького життя, що розвивалося в контексті загальноєвропейського художнього процесу, єдиному річищі світового художнього розвитку.

Завантажити


Українські народні думи / [упоряд. : С. Грица (керівник проекту), А.Іваницький, А. Філатова, Д. Щириця ; відп. ред. Г. А. Скрипник] ; – НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 824 с, іл. 16 с.

ISBN 978-966-02-4556-3

«Українські народні думи» - найповніше на сьогодні видання народного козацького епосу з мелодіями, в яке ввійшли як раніше опубліковані, так і нові транскрипції дум з наукових фондів, приватних колекцій та записи цього жанру від автентичних виконавців епосу середини XX століття. У вступній статті розглянуто історію вивчення жанру, проаналізовано його стильові особливості; коментарі й додатки доповнюють інформацію про думи.

Завантажити


Замовляння / Упоряд., передмова, приміт¬ки М. К. Дмитренка.— К.: Видавець Микола Дмитренко, 2007.- 124 с (Серія «Народна творчість».- Кн. 9).

ISBN 966-7421-38-4

До збірки ввійшли українські народні замовляння, шептання, заклинання, моли¬тви - своєрідні обереги людини, приручених нею тварин. У зразках народної поетичної магії відбилися давні уявлення про світ.
Упорядкування, передмова, примітки Миколи ДМИТРЕНКА. Художнє оформлення Марії КОВАЛЕНКО

 

 


ГОЛОСІННЯ, ТУЖІННЯ, ПЛАЧІ /Упорядкування, передмова М. К. Дмитренка; Художнє оформлення М. О. Коваленко. - К.: Видавець Микола Дмитренко, 2007. - 152 с. (Серія «Народна творчість». — Кн.10.

ISBN 966-7421-38-4

До книги ввійшли українські народні голосіння, тужіння, плачі. Матеріали взято з архівів, публікуються вперше.

Упорядкування, передмова Миколи Дмитренка. Художнє оформлення Марії Коваленко.

 

 


Найден О. С.  Українська народня лялька. — К.: ВД "Стилос", 2007. — 240 с.

ISBN 978-966-8518-69-0

У книжці використано здобудки сучасної археології, історії, фольклористики, етнології, культурології й філософії з метою якомога повнішого розкриття образу української народної ляльки, висвітлення її семантичних прообразів та історичних прототипів, визначення її місця і ролі в українській іграшковій культурі. Книга про ляльку — перше в Україні дослідження такого роду.

  

 


Концепції культури в історії української гуманітарної думки XIX - XX століть. Колективна монографія. Під редакцією І. М. Юдкіна. Київ, 2007 - (Національна Академія Наук України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Український Комітет Славістів - Комплексне дослідження духовної культури слов'ян. Вип. 3)  208 с.

ISBN 966-02-4239-9 (серія)
ISBN 978-966-02-5003-1 (Вип. 3)

Третій випуск серії колективних монографій, присвячених комплексному дослідженню слов'янського духовного континенту, містить підсумки розробки теми «Українська культурологічна думка XIX-XX ст.». яка виконувалася у відділі культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського протягом 2005-2007 рр. Будова цього випуску відображає основні напрямки цієї розробки - наукознавчий, народознавчий та естетичний, що відображено в будові монографії. Основну увагу присвячено висвітленню персоналій, творчість яких визначила відповідну проблематику.


Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т.Кара-Васильєва. - К., 2007. - Т. 2 : Мистецтво XVII-ХVIII ст. - 334 с. : іл.

ISBN 978-966-02-4558-7

Другий том «Історії декоративного мистецтва України» присвячено декоративному мистецтву України XVII-ХVIII століть. Це був складний час, коли відбулося багато зрушень як політичного й економічного, так і культурного характеру. Як і в більшості європейських країн, міське цехове ремесло відігравало надзвичайно важливу роль у формуванні української культури, зокрема в розвитку декоративного мистецтва.
Метою даного тому є спроба представити в єдності всі види й жанри декоративного мистецтва України XVII-ХVIII ст., показати, як стиль бароко знайшов свій прояв у кожному з них, як по-різному інтерпретувався митцями, складаючи єдину художньо-образну систему барокового світобачення.

Завантажити


Кюїзеньє Ж. Етнологія Франції / Жан Кюїзеньє; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - Київ : ІМФЕ, 2007. - 113 с.

ISBN 2 13 044336 2
ISBN 966-02-3770-7

Книга Ж. Кюїзеньє «Етнологія Франції» присвячена широкому спектру проблем етнічної та етнокультурної історії європейських народів. Праця насичена різноплановою науковою інформацією як з етнології, так і з археології та історії, релігієзнавства та фольклористики. Вона знайомить читача з долями європейських народів, їхнім своєрідним минулим та сучасним культурним розмаїттям.
Праця написана в оригінальній манері авторських роздумів та наукових спостережень. Книга читається легко і є доступною як для фахівців, так і для широкого загалу читачів, усіх, хто цікавиться минулим та сьогоденням народів Європи.

Завантажити


Фіалкова Л. Коли гори сходяться: Нариси українсько-ізраїльських фольклорних взаємин. - К.: Автограф, 2007. - 176 с.

ISBN 978-966-02-4631-7

Книжка присвячена спільним темам і образам українського та єврейського фольклору, а також місцю української культури в сучасному Ізраїлі. Проблематика нарисів особливо актуальна нині, оскільки близько 300 тис. українських громадян - євреїв, росіян та українців - емігрували до Ізраїлю, де разом із російськомовними вихідцями з інших республік колишнього Радянського Союзу утворили своєрідну «радянську діаспору». «Чи можна говорити саме про українську діаспору в Ізраїлі?» - запитує автор. Видання розраховане на фольклористів, етнологів, мовознавців, усіх, хто цікавиться українською та єврейською культурами в обох країнах.