imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006, 2005,2004,2003,2002,2000

 

 

 Володимир Горленко, Роман Кирчів. Історія української етнографії. Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2005. 400 с.

ISBN 966-02-3862-2

Праця містить відомості про донаукові зацікавлення історією, побутом і традиційною культурою українського народу, відбиті у давніх і пізніших вітчизняних та чужоземних писемних джерелах. Основна увага приділена дослідженню періоду становлення і розвитку української етнографії з останніх десятиліть XVIII - в першій половині XIX ст. в умовах політично розмежованої України під російсько-самодержавним, польським, австрійським і угорським поневоленням. Висвітлюються основні осередки, в яких розвивалися українські народознавчі студії (Харків, Львів, Київ), простежуються чинники, якими зумовлювалося формування цих вивчень у певну наукову систему, характеризуються дійові особи цього процесу.

 Завантажити


 Українці: історико-етнографічна монографія : У 3 т. Т. 2 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського ; наук. ред. Г. Скрипник. - К., 2005. - 256 с.

ISBN 966-02-3591-7
ISBN 966-02-3598-4 (Т. 2)

У другому томі історико-етнографічної монографії «Українці» висвітлюється питання становлення та розвитку української етно¬культури, розкриваються особливості традиційної системи господарювання та культури життєзабезпечення. Праця ознайомлює читача з народними промислами та ремеслами, транспортними засобами, особливостями житла, одягу і традиційної системи харчування.

Завантажити


ІГРОВІ ВЕСНЯНКИ. Упоряд., передмова і примітки Людмили Єфремової. За редакцією Миколи Дмитренка. - К.: Видавець Микола Дмитренко, 2005. - 208 с (Серія "Народна творчість". — Кн. 7).

ISBN 966-7421-29-5

Книга вміщує українські народні весняні ігрові пісні, описи ігор. Вони призначаються для співу, гри, інсценізації, супроводу хоро­водів і танків. Друкуються зразки з рукопис­них джерел.

Упорядкування, передмова і примітки Людмили ЄФРЕМОВОЇ.

За редакцією Миколи ДМИТРЕНКА. Художнє оформлення Олесі ДМИТРЕНКО.

 


Найден О. С.  Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти. — К.: Видавничий дім "Стилос", 2005. — 260 с.

ISBN 966-8518-38-1

Мета цієї книжки полягає у висвітленні тієї царини українського менталітету, у якій співвідносяться історичні й фольклорні фактори основних онтологічних питань буттєвості, у якій історична й фольклорна пам'ять творять образ сьогодення в його реальних та уявних рисах. Щодо цього образ воїна найбільш поширений, значимий і показовий, йому немає альтернативи як в усному, пісенно-поетичному фольклорі, так і в народному малярстві. Однак якщо матеріал усного фольклору, у якому фігурує воїн, давно вже зібраний і принаймні поданий описово, то в образотворчий матеріал — масова аматорська народна картина — майже зовсім не збирався і не досліджувався. Тому ще одним завданням автора було вироблення стратегії й пошуки методологічних принципів розгляду творів усного, пісенно-поетичного та образотворчого фольклору в національно-історичному й загальнокультурному контекстах.


Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках «великого стилю». - Київ : Либідь, 2005. - 280 с., іл.

ISBN 966-06-0404-5

Книжка базується на сучасній концепції розвитку декоративного мистецтва XX століття. Розкривається складна й розмаїта панорама художнього життя в Україні: зміни напрямів і стилів, взаємовпливи народного та професіонального мистецтва, творення нових ідей - від авангарду на початку століття до пошуків стилю сучасних митців.

Для мистецтвознавців, істориків, працівників музеїв, студентів та учнів творчих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться українським декоративним мистецтвом.