imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,20092008,2007,2006,2005

 

 

Український політичний фольклор / Упорядкування. Передмова, коментарі Є. М. Пащенка. - К. : Видавець Микола Дмитренко, 2008. - 100 с.

ISBN 966-7421-44-1

У збірці вміщено зразки усної народної політичної творчості українців. Сатирично-гумористичними засобами висміяно більшовизм, тоталітарну радянську систему.
Розраховано на масового читача.

 

 

 


Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдѣлъ. Матеріалы и изследованія собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ; изданъ подъ наблюденіемъ д. чл. П. А. Гильтебранта : репринт. вид. В 7 т. Т. 2. / відп. за вип. Г. Скрипник; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2008. - 702 с.

ІSBN 978-966-02-5851-8 (загальний);
ІSBN 978-966-02-5852-2 (Т. 2)

Другий том «Трудов этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край» містить дві групи народних казок, а саме: міфічного та побутового змісту, у яких відображаються уламки первісного мислення, елементи народної дидактики і моралі. Також до цього тому ввійшли народні оповідання та бувальські історії.
Видання розраховане на етнологів, істориків та інших дослідників традиційної народної культури.

Завантажити


Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдѣлъ. Матеріалы и изслѣдованія собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ; изданъ подъ наблюденіемъ д. чл. П. А. Гильтебранта : репринт. вид. В 7 т. Т. 3. / відп. за вип. Г. Скрипник; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2008. - 498 с.

ІSBN 978-966-02-5851-8 (загальний);
ІSBN 978-966-02-5852-9 (Т. 3)

 Третій том «Трудов этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край» подає систематизований розлогий матеріал річного народного календаря українського селянства різних регіонів. У томі репрезентовані багаті фольклорні пісенні записи. Зокрема, це веснянки, русальні, купальські, обжинкові пісні, колядки та щедрівки з викладом оригінального тексту й коментарями до них.
Видання розраховане на етнологів, істориків та інших дослідників традиційної народної культури.

Завантажити