imfe.jpg
  English
.
.
.

Браудо Е. История музыки. - М. : ОГИЗ, МУЗГИЗ, 1935.

Стислий нарис розвитку музики охоплює період протягом трьох тисяч років. Багато відомостей про композиторів скупі в силу обмеженості розмірів нарису. Інші згадуються мимохідь, у контексті характеристики того чи іншого періоду музики.

Завантажити


Друскин М. Очерки по истории танцевальной музыки. - Л. : 1936. - 205 с.

Пропонована читачеві книга М. С. Друскіна «Нариси з історії танцювальної музики» складена на основі циклу лекцій, прочитаних автором в Університеті музичної культури при Ленінградській Філармонії в 1934-1935 рр. і по суті є систематизацією відомостей з цього предмету. Існуючі праці з цієї теми (Вюйе, Шарбоннеле, Червінського, Оскара Бі та ін.) не можуть претендувати на науковість, а в радянський час з театрознавчої і музикознавчої літератури було розроблено лише окремі теми історії хореографії.

Завантажити


Колесса Ф. Мелодiї українських народних дум. - Київ : Наукова думка, 1969. - 595 с.

Книга «Мелодії українських народних дум» є першоджерелом при вивченні дум та споріднених з ними жанрів української народної творчості. У ній об'єднано опубліковані в 1910 і 1913 рр. двома серіями у Львові записи дум від кобзарів та лірників, які розшифрував з фонограм і відредагував видатний український музикознавець-фольклорист Ф. М. Колесса (дійсний член Академії наук УРСР з 1929 р.). Найактивнішу участь в створенні книги взяли видатні діячі української культури К. В. Квітка, О. Г. Сластіон і особливо - Леся Українка. З її ініціативи і на її кошти була організована експедиція на Полтавщину для запису дум на фонограф, яку очолив Ф. М. Колесса. Так було врятовано від забуття і безповоротної втрати один з найцінніших скарбів народної творчості - думи.

Завантажити


Кремлев Ю. Симфонии П. И. Чайковского. - М. : Госмузиздат, 1955. - 304 с.

У пропонованій книзі автор не ставить завдання всебічного аналізу музики симфоній Чайковського. Найбільше уваги присвячено питанням образно-поетичного змісту музики, найменше - формальній структурі і так званій «технології».

Завантажити


Сабанеев Л. Всеобщая история музыки. - М. : «Работник просвещения», 1925. - 267 стр.

«Досвід живої музичної педагогіки показує, що величезний надлишок фактичного або, що ще гірше, чисто біографічного матеріалу в звичайних курсах надзвичайно завантажує курси і одночасно обтяжує пам'ять студентів. По суті, завдання курсу історії музики - дати уявлення про хід розвитку музичного мистецтва, причини, що зумовили такий розвиток. Без цього орієнтування історія музики перетворюється на набір незв'язаних один з одним фактів. У цьому курсі опущено безліч другорядних явищ музичної історії, таким чином досягається перше завдання - розвантаження від подробиць і від другорядного, внаслідок чого більш яскраво увиразнюються основні суттєві риси процесу історичного розвитку».

Завантажити


Шеринг А. История музыки в таблицах. Учебник / под ред. И. Глебова. - Лениград : Российская Государственная Академическая типография, 1924. - 156 с.

У книзі вдало відображено найважливіші моменти еволюції музики (музична творчість, знання про музику і музичний побут) у тому вигляді, як еволюція представляється сучасному історику на підставі дорогоцінних завоювань, досягнутих наукою історії музики до 1920 року.

Завантажити