imfe.jpg
  English
.
.
.

Базен А. Что такое кино? // Сборник статей. - М.: Искусство, 1972. -384 с.

Переклади з французької В. Божовіча (книга I) і Я. Епштейн (книги II, III, IV). Серед теоретиків і критиків кіно повоєнного часу чільне місце належить французу Андре Базену. Творчість його суперечлива і примітна. За допомогою цього видання читач складе уявлення про погляди Базена, його естетичний і моральний вигляд, суперечності і слабкості, про те, що зв'язує і роз'єднує цю книгу з сучасним кіно і його теорією.

Завантажити


Вейсенберг Е. Конец немого кино (сегодня и завтра звучащего кино). Ленинград - Москва : «Теакинопечать», 1929. - 32 с.

Зміст: Передмова (А. Ф. Шорін). Сьогодні і завтра. Основні види звукових фільмів. Історія звукового фільму. Запис звуку на плівку. Способи записи звуків. Фабрики і театри. Виробництво звукових фільм. Труднощі і недоліки.

Завантажити


Кіно. -1926. - № 02-03.

Щомісячний часопис про кінематограф України, а також про кіно інших зарубіжних країн, який був заснований Всеукраїнським фотокіноуправлінням (ВУФКУ) у 1925 році. Спочатку виходив у Харкові, потім - у Києві.

Завантажити


Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1956-1965). - К. : Державний комітет архівів України, 2003. - 632 с.

У цьому анотованому каталозі подано інформацію про всі кінодокументи, що зберігаються в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва 1956-1965 років. У кінодокументах в образній формі відображено розвиток народного господарства, науки і культури України в період десталінізації та хрущовської відлиги; широко представлено діяльність відомих державних і політичних діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Завантажити


Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - М. : Искусство, 1974. - 235 с.

Кракауер детально і глибоко досліджує можливості втілення в творах кіно сучасності, історії та фантазії, творчість режисера, оператора, актора, принципи побудови сюжету, діалог, музику, експериментальні, документальні та «театральні» види фільмів, проблеми екранізації, а також психологію кіноглядачів і функції кіно в людському суспільстві. Особливо цікаві розділи про глядача і про стан кіно.

Завантажити


Лисса З. Эстетика киномузыки. - М. : Издательство «Музыка», 1970.

Книга польського музикознавця 3. Лісса «Естетика кіномузики» - собою вагома праця, присвячена ролі музики в створенні кінофільму.

Завантажити


Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин : Ээсти Раамат, 1973.

У дослідженні великого структураліста розглядаються теоретичні питання кінематографії: природа кінорозповіді, елементи і рівні кіномови, проблема кадру, значення кінематографічного знаку (сема).

Завантажити


Сапожнікова Л. Кіномистецтво України / буклет. - Київ : Мистецтво, 1966. - 36 с.
 
Багато ілюстрований буклет, присвячений кіномистецтву України.

Завантажити