imfe.jpg
  English
.
.
.

Бутник-Сіверський Б. Українське радянське народне мистецтво / Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук РСР. - Київ : Наукова думка, 1966. - 220 с.

Дане видання присвячено дослідженню українського народного декоративного мистецтва радянського періоду, зокрема таких його видів, як вишивка, декоративне ткацтво, вибійка, килимарство, художня кераміка, різьба по дереву, настінні розписи, декоративний живопис.

Завантажити


Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. – Ленинград : Издательство Государственного Русского музея, 1928. – 48 с.

Народне мистецтво не знає відірваних від побуту форм. Воно існує не само по собі, а тісно пов’язане з усім ужитком, наскрізь просочило його і в тій чи іншій мірі відбилося на всіх сферах життя народу. Зливаючись в основних рисах в єдине ціле з мистецтвом населення центральної України – мистецтво подолян відобразило в собі низку складних історичних нашарувань та різноманітних культурних явищ.

Завантажити


Київський музей історичних коштовностей : Альбом. - Київ : Мистецтво, 1974. - 190 с.

У даному альбомі представлено експонати майстрів-ювелірів різних епох і місцевостей, що зберігаються в Національному музеї історичних коштовностей України, заснованому в 1969 р. Фонди музею нараховують декілька тисяч пам'яток історії, культури й мистецтва. Частина з них - унікальні твори декоративно-прикладного мистецтва, відомі як у нашій країні, так і за її межами.

Завантажити


Лащук Ю. Народне мистецтво українського Полісся. – Львів : Каменяр, 1992. – 145 с.

У книзі вперше робиться спроба дослідити комплекс різних видів народного мистецтва Українського Полісся – дерев’яне зодчество та його оздоблення, художня обробка дерева, ткацтво та килимарство, одяг і вишивка, кераміка і художнє скло, художній метал, вироби з каменю й кістки, декоративні розписи, малювання та народні картини.

Завантажити


Маковский С. Народное искусство Подкарпатской Руси. – Прага : Пламя, 1925. – 161 с.

Книга С. К. Маковського приваблює, насамперед, своїми фотографіями, а також матеріалом про орнаментику Підкарпатської Русі.

Завантажити


Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства. – М. : Искусство, 1982. – 578 с.

Книга Анрі де Морана становить поєднання короткої історії світового декоративно-прикладного мистецтва, починаючи з найдавніших часів до наших днів, побудованої з окремих етапів його розвитку та видів (меблі, дерево, метал, скло, тканини, книги та ін.), а також великого довідково –бібліографічного апарату. Спеціальний розділ присвячений дизайну (автор Г. Гассе-Талабо).

Завантажити


Полуянов П. Украинское народное искусство (Українське народне мистецтво). – М. - Л. : Искусство, 1938. – 58 с.

Альбом складається переважно на матеріалах українських виставок 1936 року в Москві та Ленінграді і колекцій Державного музею українського мистецтва в Києві. Представлені: килимарство, ткацтво, вишивка, розпис, гончарні вироби (глиняні іграшки).

Завантажити


Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – Київ : Наукова думка, 1979. – 152 с.

Серед художніх осередків радянського народного декоративно-прикладного мистецтва України виділяється своєрідними особливостями Яворівський район Львівської області. Тут здавна побутують і активно розвиваються в наш час народне ткацтво, вишивка, кераміка, розпис, різьблення, лозо- і соломоплетіння. Автор аналізує творчість окремих майстрів, тенденції розвитку різних видів сучасного народного декоративного мистецтва Яворівщини. Монографія розрахована на мистецтвознавців, викладачів та студентів художніх вузів, майстрів художніх промислів, усіх, хто цікавиться розвитком народного мистецтва.

Завантажити


Чегодаев А. Всеобщая история искусств в 6-ти томах. Том 1. – М. : Искусство, 1956. – 928 с.

«Загальна історія мистецтв», підготовлена Інститутом теорії та історії образотворчих мистецтв АМ СРСР за участю вчених – істориків мистецтва інших наукових установ і музеїв: Державного Ермітажу, Державного музею образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна та ін.

«Загальна історія мистецтв» вміщує історію живопису, графіки, скульптури, архітектури і прикладного мистецтва всіх віків і народів від первісного мистецтва і до мистецтва середини XX століття. Том перший. Мистецтво Стародавнього світу: первісне мистецтво, мистецтво Передньої Азії, Стародавнього Єгипту, егейське мистецтво, мистецтво Стародавньої Греції, елліністичне мистецтво, мистецтво Стародавнього Риму, Північного Причорномор’я, Закавказзя, Ірану, Стародавньої Середньої Азії, найдавніше мистецтво Індії та Китаю.

Завантажити


Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. – Київ : Видавниче товариство «Криниця», 1918. – 25 с.

Дана публікація присвячена старовинному українському мистецтву, а саме мистецтву релігійному. Аналізуються такі українські святині, як Десятинна церква, церква св. Кирила, Софійський собор та інші. Більш детально розглядаються ікони, фресковий розпис цих храмів, вплив інших культур на українське мистецтво.

Завантажити


Юрченко П. Народне мистецтво: Україна. – К. : Мистецтво, 1967. – 45 с.

Сповнені народного гумору гончарні іграшки, яскраві, немов насичені сонцем, барви розписів стін та меблів, тонкі орнаменти рушників і сорочок, наче ювелірне плетиво різьблених дерев’яних шкатулок. Разом з тим усі ці твори (килими, кераміка, декоративний розпис, вишивка, різьблення на дереві, гутне скло, художнє скло, художній метал) глибоко й яскраво відбивають звички, смаки й уподобання народу.

Завантажити