imfe.jpg
  English
.
.
.

Новікова Людмила Євгеніївна  молодший науковий співробітник відділу кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства. Член Національної Спілки кінематографістів України, Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ). Член Експертної комісії з питань кінематографії Державного агентства України з питань кіно.

Народилася 29.10.1961 р. в м. Боярка Київської обл. Закінчила кінознавчий факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого (1987).

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Український кінематограф і процеси національної ідентифікації на рубежі ХХ-ХХІ століть».

З 2008 р. - працює у відділі кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Від грудня 2013 р. виконує обов'язки вченого секретаря відділу. У 1989-1993 і 1998-2008 рр. працювала в дирекції Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», протягом десятиліття очолювала відділ програм фестивалю. У складі відбіркової комісії МКФ «Молодість» брала участь у роботі Берлінського, Канського, Венеційського та багатьох інших міжнародних кінофестивалів. У 1994-1998 рр. - голова аудіовізуального департаменту Інституту культурної політики. У 1993-1994 рр. - начальник відділу інформації і реклами Департаменту кінематографії. З 1987 по 1993 рр. - член редакції журналу «Новини кіноекрана».

Коло наукових інтересів - проблеми сучасного вітчизняного і світового кінематографа, історія українського кіномистецтва. Автор великої кількості журнальних і газетних статей з питань кіно.

Наукові праці:
Новікова Л. Є. Кінематографічний імідж України й українців: західна складова // Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. - Київ, 2009. - Вип. 4-5. - С. 202-215;
Новікова Л. Є. Ідентифікація сучасного українського кінематографа в світі // Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. - Київ, 2010. - Вип. 4-5. - С. 102-110;
Новікова Л. Є. Кінофестиваль «Молодість» як віддзеркалення генези національного кінопростору України // Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. - Київ, 2011. - Вип. 9. - С. 120-133;
Новікова Л. Є. Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. праць / голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - 2011. - Вип. 11. - С. 330-335;
Новікова Л. Роль сучасної української кінодокументалістики в моделюванні національної ідентичності // Мистецтвознавство України. - 2012. - Вип. 12. - С. 147-155. (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mysu_2012_12_23.pdf  )
Новікова Л. Є. Телебачення // Медіаосвіта і медіаграмотність / Ред. упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. - Київ : Центр Вільної Преси, 2013. - С. 144-153.
Новікова Л. Є. Інтеграція українського кінематографа у світовий кінопроцес // Стратегії дослідження екранних медіа / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К. : 2013. (Наукові студії ІМФЕ; Вип. 7). - С. 339-351.
Новікова Л. Є. Зміна парадигми кінематографічної шевченкіани // Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого / зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 14. - С. 181-188.
Новікова Л. Є. Справа про «контрреволюційну діяльність» актора Миколи Надемського (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого / зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 16.

Редагування:
Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного): довідник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного; авт.-упоряд. Ольга Литвинова; [голов. ред. Г. Скрипник]. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2014. - 490 с.
Редактор-упорядник каталогів Київського МКФ «Молодість» (1989-2000).