imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

21 червня у відділі української і зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім.М.Т.Рильського НАН України відбулася зустріч з болгарським фольклористом і славістом, культурним антропологом, полоністом, перекладачем, доцентом секції порівняльних фольклористичних досліджень Інституту етнології і фольклористики спільно з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук, доктором Катею Михайловою. Катя Михайлова, яка має надзвичайно широкі наукові інтереси, розповіла про свої дослідження зі слов'янського фольклору і міфології, народного християнства, релігійного фольклору, історії виконання епічних творів (мандрівні сліпі співці-жебраки), народної балади, календарної обрядовості, сучасного політичного фольклору, етнічних стереотипів, культурної і релігійної ідентичності болгар за кордоном і поляків в Болгарії. Катя Михайлова є авторкою монографічного дослідження «Мандрівний сліпий співець-жебрак у фольклорній культурі слов'ян» (Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните) (Софія, 2006, 528 с.), яке у 2010 р. вийшло в перекладі й польською мовою. Зустріч відбулася в товариській атмосфері і викликала жваві дискусії.

Окрім того, Катя Михайлова взяла участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє» з доповіддю «Мястото на струнчите музикални інструменти гъдулка и гусла в епическата традиция на балканските славяни».

 

Одна зі світлин учасників зустрічі у відділі української та зарубіжної фольклористики: науковий співробітник, кандидат філологічних наук Ірина Сергіївна Огієнко; провідний науковий співробітник, доктор мистецтвознавства, професор Михайло Йосипович Хай; старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук Людмила Володимирівна Іваннікова; провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук Леся Георгіївна Мушкетик; доцент секції порівняльних фольклористичних досліджень Інституту етнології і фольклористики спільно з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук, доктор Катя Михайлова (Болгарія); завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики, кандидат філологічних наук Леся Костянтинівна Вахніна; провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук Оксана Олегівна Микитенко.