imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Підручники, посібники

 

2022,2021,2020,20172016,2014,2013,2012

 

 

 Волошенюк О. В. Практична медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / За ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К. : Центр вільної преси Академія української преси, 2016. - 201 с.

ISBN 978-966-2123-69-2

Видання - перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дисциплін. Перший розділ - це посібник для вчителя, де автори пропонують короткий огляд того, що таке медіа, медіаосвіта та медіаграмотність. У розділах 3-11 пропонуються власне плани-конспекти занять для курсів «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина і світ». Пропоновані вправи також можуть бути використані під час виховних годин, під час занять гуртків юних журналістів. Посібник рекомендовано МОН України.

 


Волошенюк О. В. Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільствознавства: посібник для вчителя. Наукове редагування, співавтор (10 а.а.) - К. : АУП, ЦВП. - 2016. - 243 с.

Режим доступу до видання: http://medialiteracy.org.ua/index.php /novyny/17-novyny/583-mediahramotnist-ta-krytychne-myslennia-na-urokakh-suspilstvoznavstva-skhvaleno-do-vykorystannia-v-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladakh.html

Посібник втілює прагнення авторів зробити медіаосвіту складником викладання суспільствознавства (курс «Людина і світ», 11 клас). Він демонструє можливості та шляхи набуття медіаграмотності та навичок критичного мислення старшокласниками під час вивчення курсу «Людина і світ» та інших суспільствознавчих курсів, формування медіакомпетентності учнівської молоді. Він має практичну спрямованість. Кожна вправа автономна і охоплює роботу з медіатекстами різних видів і жанрів. Вправи і завдання також можуть бути використані під час вивчення курсів за вибором, факультативних курсів, виховних годин, занять гуртків юних істориків і журналістів. Посібник створено таким чином, що окремі його елементи можуть бути використані на уроках історії та правознавства середніх загальноосвітніх шкіл. Посібник рекомендовано МОН України для використання в навчальному процесі в середніх загальноосвітніх школах.

Завантажити


 Железняк С. М., Ламонова О. В. Образотворче мистецтво. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К. : Генеза, 2016. - 224 с.

ISBN 978-966-11-0621-4

Підручник «Образотворче мистецтво» продовжує ознайомлювати учнів 7-го класу з видами візуального мистецтва, з архітектурою як об'ємно-просторовою формою, з культурним і предметним середовищем людини, а також з творчістю відомих українських і зарубіжних митців.

Рекомендовано МОН України.