imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
ОГОЛОШЕННЯ
 

27 червня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Годенко-Наконечної Олени Петрівни «Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури .
Науковий керівник:
- Найден Олександр Семенович, доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційні опоненти:
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувачу кафедри дизайну середовища (Київський національний університет культури і мистецтв)
- Пономаревська Олена Іванівна, кандидат мистецтвознавства, заступник
директора з наукової роботи (Чернігівський обласний художній музей ім. Г. Галагана)

14:30
Триколенко Софії Тарасівни «Українська сценографія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури
Науковий керівник:
- Скляренко Галина Яківна, кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційний опоненти:
- Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії архітектури, заступник директора з наукових питань
(Інститут проблем сучасного мистецтв НАМ України)
- Островерх Ольга Борисівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Державний Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса)

29 червня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Бойко Олексія Миколайовича «Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
- Калениченко Анатолій Павлович, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач відділу музикознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційні опоненти:
- Ржевська Майя Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор (Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого)
- Дугіна Тетяна Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики (Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра)

14:30
Коваленко Єви Ігорівни «Балетне мистецтво Національної опери України 1991-2015 рр.: виконавські традиції, творчі постаті, вистави» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво
Науковий керівник:
- Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)
Офіційний опоненти:
- Панасюк Валерій Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)
- Лягущенко Андрій Геннадійович, кандидат мистецтвознавства, ректор (Київська муніципальна академія танцю ім. С. Лифаря)

30 червня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Порядок денний передбачає захист дисертації:

11:00
Лисенко Олени Вячеславівни «Творчість художника Миколи Ге в контексті української духовної культури» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія культури
Науковий керівник:
- Самойленко Григорій Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури та історії культури, (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя)
Офіційні опоненти
- Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, академік Академії архітектури, заступник директора з наукових питань
(Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України)
- Горбачов Дмитро Омелянович, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач відділу міжнародних зв'язків (Національний культурно-мистецький комплекс «Мистецький Арсенал»)

3 липня 2017 р. відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д. 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
Порядок денний передбачає захист дисертацій:

11:00
Лісняк Інни Миколаївни «Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ- початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
-Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України
Офіційні опоненти
- Дутчак Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів і музичного фольклору (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
- Дугіна Тетяна Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики (Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра)

14.30
Теуту Ігоря Павловича «Транскрипція в українському цимбальному мистецтві: теоретичний та історичний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво
Науковий керівник:
Круль Петро Франкович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
Офіційні опоненти
- Давидов Микола Андрійович, доктор мистецтвознавства, професор (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського)
- Кушнірук Ольга Панасівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)