imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |

7 вересня 2017 року о 17-00 в Музеї Івана Гончара відбудеться презентація книги «Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття» науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України Тетяни Шевчук та Ярини Ставицької. В книзі опубліковані розвідки про британсько-український проект з вивчення народного сонника, ініціатором якого була Катерина Грушевська.

 

Шевчук Т. М., Ставицька Я. В. Українська усна снотлумачна
традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти) / / Т. Шевчук,
Я. Ставицька. - К. : Дуліби, 2017. - 224 с.