imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Збірники наукових праць

  

2021,2020,2019,20182017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2003

 

 

Тези Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 року) / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2017. - 160 с.

ISBN 978-966-02-8234-6

 

Завантажити

 

 


 VIII Міжнародний конгрес україністів. Історія. Політологія. Філософія. Збірник наукових статей / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 380 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7589-8

Збірник містить доповіді з проблем етнічної, соціальної та поліетнічної історії України, виголошені учасниками VIII Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників історичної науки.

Завантажити


 VIIІ Міжнародний конгрес україністів. Українознавство. Освіта. Збірник наукових статей. Частина перша / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 276 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-8539-2

Збірник містить доповіді учасників VIІI Міжнародного конгресу україністів, присвячені висвітленню проблем становлення та функціонування вітчизняних і зарубіжних україністичних освітніх центрів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського фольклору.

Завантажити


 VIIІ Міжнародний конгрес україністів. Українознавство. Освіта. Збірник наукових статей. Частина друга / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 272 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-8539-2

Збірник містить доповіді учасників VIІI Міжнародного конгресу україністів, присвячені висвітленню проблем становлення та функціонування вітчизняних і зарубіжних україністичних освітніх центрів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського фольклору.

Завантажити


 VIIІ Міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Збірник наукових статей / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 256 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7587-4

Збірник містить фольклористичні доповіді учасників VIІI Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського фольклору.

Завантажити

 


 VIIІ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Частина перша. Збірник наукових статей / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 276 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7588-1

Збірник містить мистецтвознавчі та культурологічні доповіді учасників VIІI Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського мистецтва.

Завантажити


VIIІ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство.Культурологія. Частина друга. Збірник наукових статей / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 270 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7588-1

Збірник містить мистецтвознавчі та культурологічні доповіді учасників VIІI Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників українського мистецтва.

Завантажити


 Збірник статей Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України» / [голов. ред. Г. Скрипник]; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2017. - 680 с.

ISBN 978-966-02-8376-3

Завантажити

 

 

 


 VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей. Частина друга / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2017. - 344 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7586-7

Збірник містить літературознавчі доповіді учасників VIII Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників української літератури.

Завантажити

 


 VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей. Частина перша / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К., 2017. - 340 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7586-7

Збірник містить літературознавчі доповіді учасників VIII Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників української літератури.

Завантажити 


 VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К, 2017. - 242 с.

ISBN 978-966-02-7594-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-7585-0

Збірник містить мовознавчі доповіді учасників VIII Міжнародного конгресу україністів.

Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола шанувальників української словесності.

Завантажити

 


 Roots and Routes of Traditional European Cultures in the XXIst Century. Of the 13th International Scientific Conference of Folk Culture. Papers and Materials (2013, June 27 - July 5, Kyiv - Sevastopol, Ukraine) = Шляхи розвитку традиційних європейських культур у ХХІ столітті. 13 Міжнародна наукова конференція з народної культури. Доповіді та матеріали (27 червня - 5 липня 2013 р., Київ - Севастополь, Україна) / [голов. ред. Г. Скрипник]. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. - 288 с.

ISBN 978-966-02-8294-0

Збірник наукових праць рекомендовано до друку вченою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Книжка представляє доповіді та матеріали 13-ої Міжнародної наукової конференції з народної культури, організованої ІМФЕ ім. М. Т. Рильського спільно з Міжнародною науковою комісією з дослідження Центрально-Східної Європи Міжнародної організації з народної творчості (IOV) при ЮНЕСКО. Видання присвячено комплексному дослідженню народної культури в сучасній Європі у візії українських та зарубіжних фольклористів, етнологів та етномузикознавців. Збірник рекомендований для науковців та студентів, усіх, хто цікавиться проблемами збереження нематеріальної культурної спадщини.

Завантажити