imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,20182017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 7. Господарські заняття, промисли та ремесла / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 496 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-8412-8 (т. 7)

У пропонованому томі, що є частиною фундаментального багатотомного видання, представлено багатий масив польових матеріалів, зібраних у різних історико-етнографічних регіонах України. Зафіксовані відомості слугуватимуть фактологічною основою для вивчення господарських занять, промислів і ремесел як невід'ємної частини культури та побуту традиційного українського суспільства та для ознайомлення зацікавленого читача з матеріальною культурою українців. Вони яскраво ілюструють різнорідні виробничі практики, їх значення в системі життєзабезпечення, термінологію, локальні відмінності, вияви трансформації тощо. Праця сприятиме розумінню поступальної еволюції господарсько-виробничої культури українського народу як одного з важливих аспектів етнокультурної історії України.

Завантажити


 Шевчук Т. М., Ставицька Я. В. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти) / Т. М. Шевчук, Я. В. Ставицька / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К. : Видавець ПП Дуліби, 2017. - 224 с.

ISBN: 978-617-7310-07-4

У збірнику вперше публікуються польові записи українських традиційних снотлумачень, що були здійснені протягом 1925-1928 років на території Волинської губернії (в 14 районах сучасної Житомирської та 6 - Хмельницької областей) за «Програмою збирання матеріялів до українського народнього сонника» Катерини Грушевської. Записи здійснювалися з ініціативи Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії (Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland), частину з них 1925 року було надіслано до Лондона, де вони й зберігаються у рукописній колекції британського антрополога Чарльза Габріеля Селігмена (Seligman Charles Gabriel, 1873-1940). У збірнику також вміщені фольклористичні розвідки про особливості функціонування української усної снотлумачної традиції початку ХХ ст. В коментарях та покажчиках вказується на традиційні різновиди снів, найпоширеніші знаки-символи (предмети, особи і дії), носіїв снотлумачної традиції та населені пункти, в яких вони проживали.


 Народні пісні Київщини (з колекцій збирачів фольклору) / Упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ : Логос, 2017. - 696 с. : ноти, карти.

ISBN 978-617-07-7442-67-6

Видання містить записи народних пісень ХХ-ХХІ ст., починаючи від фольклористичної діяльності М. В. Лисенка, з території сучасної Київської області, яка включає в себе поліську зону, значну частину Середньої Наддніпрянщини з переходом у подільський регіон. Київщина складає важливий осередок розвитку народної пісенності центральної та північної України, на який першочергово вплинула Чорнобильська катастрофа та й досі лишилися її руйнівні наслідки.

Широкий історичний діапазон матеріалів, зосереджених у збірці пісень дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури області та її часових змін. У сучасних записах, зокрема, знаходимо відбитки військових подій на сході України.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Київської області містить низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципіти пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, філологів, істориків, всіх любителів фольклору.


 Обрядовий музичний фольклор Волині та Західного Полісся : жанрово-регіональна антологія / відп. ред. Г. А. Скрипник ; уклад. та вступ. ст. А. І. Іваницького ; Національна академія наук України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 464 с. ; ноти.

ISBN 978-966-382-627-1

Книга містить добірку музично-обрядового фольклору Волині й Західного Полісся та статтю упорядника з коментарями до пісенних зразків. У центрі критичної уваги перебуває добірка записів обрядових пісень Якова Сєнчика з Холмщини та Підляшшя, що була видана 1916 року у Львові. Мелодії подавалися без поетичних текстів. У нинішнє видання включено знайдені в архіві записувача тексти, а також низку пісень, які не були надруковані у збірникові 1916 року. Провідною науковою ідеєю запропонованої книги є аналіз, критика й текстологія вміщених матеріалів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів музичних навчальних закладів, а також прихильників пізнання джерел та історії вітчизняної народної музичної культури.